Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Október 2012

Zverejňovanie > História dokumentov > Objednávky 2012


ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, OBJEDNÁVOK A FAKTÚR

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr územných samospráv a iných povinných subjektov (Gymnázium, Konštantínova 2)
podľa zákona č. 546/2010 Z.z. - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám !

Dodávateľ

Názov objednávky

Náklady na
celkové plnenie
vrátane DPH

Dátum

IKARO, s. r. o.
Prešov

Nákup POC 01 PC Office s príslušenstvom

583,27 €

08. 10. 2012

RAGA STAV s.r.o.
Nižná Šebastová

Oprava odpadu vody

164,00 €

10. 10. 2012

RASKO, Hlavná 40
Prešov

Nákup ručníkov

128,00 €

16. 10. 2012

Milan MOLNÁR PREDOM
Prešov

Nákup zverákov,rysovacie ihly, plech

745,60 €

19. 10. 2012

SERVISKOMFORT s.r.o.
Prešov

Vyčistenie kanálov vozidlom CAK

196,76 €

22. 10. 2012

Milan MOLNÁR PREDOM
Prešov

Nákup elektropneumatického kladiva HR2610

310,70 €

23. 10. 2012

Úvodná stránka | O škole | Dokumenty školy | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | SCIO - NSZ | Predmetové komisie | Projekty | Maturitná škúška | Olympiáda ANJ | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Žiacka knižka | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu