Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Október 2014

Zverejňovanie > História dokumentov > Objednávky 2014


ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, OBJEDNÁVOK A FAKTÚR

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr územných samospráv a iných povinných subjektov (Gymnázium, Konštantínova 2)
podľa zákona č. 546/2010 Z.z. - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám !

Dodávateľ

Názov zmluvy

Náklady na
celkové plnenie
vrátane DPH

Dátum

Danč Igor, Lúčna 12/A
Veľký Šariš

Elektromontážne práce v učebni FY

6/1/2014

01. 07. 2014

Danč Igor, Lúčna 12/A
Veľký Šariš

Elektromontážne práce v TV, kotolni a škole

14/1/2014

02. 09. 2014

Ing. Ján Šipoš-staviteľ
Prešov

Oprava strechy nad zázemím telocvične

19/2014

09. 10. 2014

Učebné pomôcky
B. Bystrica

Objednávka magnetických tabúľ 120x90

20/2014

20. 10. 2014

Technické služby
mesta Prešov

Objednávka kontajnera na vývoz odpadu

21/2014

20. 10. 2014

Učebné pomôcky
B. Bystrica

Objednávka chemikálií

22/2014

21. 10. 2014

SERVISKOMFORT a. s.
Prešov

Objednávka na vyčistenie kanálu

23/2014

23. 10. 2014

Úvodná stránka | O škole | Dokumenty školy | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | SCIO - NSZ | Predmetové komisie | Projekty | Maturitná škúška | Olympiáda ANJ | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Žiacka knižka | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Sub-menu:


Späť na obsah | Späť na hlavné menu