Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Júl 2014

Zverejňovanie > História dokumentov > Objednávky 2014


ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, OBJEDNÁVOK A FAKTÚR

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr územných samospráv a iných povinných subjektov (Gymnázium, Konštantínova 2)
podľa zákona č. 546/2010 Z.z. - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám !

Dodávateľ

Názov zmluvy

Náklady na
celkové plnenie
vrátane DPH

Dátum

Učebné pomôcky
B. Bystrica

Objednávka keramických tabúľ

06/2014

01. 07. 2014

TENDERTEAM, s. r. o. Volgogradská 9
Prešov

Zabezpečenie prieskumu trhu
„oprava strechy telocvične“

07/2014

04. 07. 2014

Ing. Ján Šipoš-staviteľ
Prešov

Stavebné práce na stavbe
„oprava strechy telocvične“

08/2014

17. 07. 2014

Ing. Miroslav BENČA, I.M.B. services
Hanušovce nad Topľou

Stavebné práce, montáž sadrokartónu,
termalica a montáž dverí

09/2014

28. 07. 2014

Dušan Bača, Švábska 57
Prešov

Dodávka a montáž podlahovej krytiny

10/2014

28. 07. 2014

Úvodná stránka | O škole | Dokumenty školy | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | SCIO - NSZ | Predmetové komisie | Projekty | Maturitná škúška | Olympiáda ANJ | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Žiacka knižka | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu