Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


August 2014

Zverejňovanie > História dokumentov > Objednávky 2014


ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, OBJEDNÁVOK A FAKTÚR

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr územných samospráv a iných povinných subjektov (Gymnázium, Konštantínova 2)
podľa zákona č. 546/2010 Z.z. - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám !

Dodávateľ

Názov zmluvy

Náklady na
celkové plnenie
vrátane DPH

Dátum

DAFFER, Včelárska 1
Prievidza

Objednávka setov a stoličiek

11/2014

05. 08. 2014

NORMA, potr. pre domácnosť
Prešov

Objednávka filtrov, stierače na okná, koše

12/2014

06. 08. 2014

Dušan Bača, Švábska 57
Prešov

Výmena podlahy na chodbe

13/2014

26. 08. 2014

Úvodná stránka | O škole | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | Projekty | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | Dokumenty školy | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Predmetové komisie | Olympiáda ANJ | Maturitná škúška | Žiacka knižka | Rozvrhy | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu