Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


December 2014

Zverejňovanie > História dokumentov > Objednávky 2014


ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, OBJEDNÁVOK A FAKTÚR

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr územných samospráv a iných povinných subjektov (Gymnázium, Konštantínova 2)
podľa zákona č. 546/2010 Z.z. - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám !

Dodávateľ

Názov zmluvy

Náklady na
celkové plnenie
vrátane DPH

Dátum

Milan MOLNÁR PREDOM
Prešov

Nákup zváračky

26/2014

03. 12. 2014

D. Ďurica – DASON
Prešov

Materiál a montáž roliet

27/2014

09. 12. 2014

DD21 s. r. o. Švábska 57
Prešov

Nákup 16 ks počítačov

28/2014

09. 12. 2014

WELLNET s. r. o.
Prešov

Nákup materiálu na server

29/2014

15. 12. 2014

Úvodná stránka | O škole | Dokumenty školy | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | SCIO - NSZ | Predmetové komisie | Projekty | Maturitná škúška | Olympiáda ANJ | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Žiacka knižka | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Sub-menu:


Späť na obsah | Späť na hlavné menu