Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Apríl 2015

Zverejňovanie > História dokumentov > Faktúry 2015


ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, OBJEDNÁVOK A FAKTÚR

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr územných samospráv a iných povinných subjektov (Gymnázium, Konštantínova 2)
podľa zákona č. 546/2010 Z.z. - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám !

Dodávateľ

Názov zmluvy

Náklady na
celkové plnenie
vrátane DPH

Dátum

Ferenc-TOPO
Prešov

Nákup čist. potrieb, toal. papier

103,57 €

01. 04. 2015

Súkr.školský internát
Prešov

Režijné náklady k odstr. obedom

19,76 €

01. 04. 2015

VJ, s. r. o.
Prešov

Režijné náklady k odstr. obedom

1 282,72 €

01. 04. 2015

V. Alexovič
Prešov

Prevedené kominárske práce

372,00 €

07. 04. 2015

DD21, s. r. o.
Prešov

Nákup tonerov 6280, 3220

207,60 €

07. 04. 2015

ORANGE Slovensko
Bratislava

Telekomunikačné služby

46,60 €

07. 04. 2015

M. Krišková
Fintice

Činnosť technika PO

51,00 €

07. 04. 2015

BTS-PO, s. r. o.
Prešov

Výkon činnosti technika BOZP

72,00 €

07. 04. 2015

M. Molnár PREDOM
Prešov

Nákup žel. materiálu

310,13 €

08. 04. 2015

Slovak Telekom a. s.
Bratislava

Za služby pevnej siete

25,25 €

08. 04. 2015

ITMV s. r. o.
Bratislava

Správa školského servera a siete

96,00 €

08. 04. 2015

ILLE-Papier-Service
Skalica

Osviežovače WC

30,77 €

08. 04. 2015

DERATEX s. r. o.
Prešov

Jarná deratizácia

800,00 €

09. 04. 2015

Asseco Solutions
Bratislava

Servisné práce 1.4. - 30.6.2015

387,14 €

13. 04. 2015

Slovak Telekom a. s.
Bratislava

Za služby pevnej siete

131,45 €

13. 04. 2015

Slovak Telekom a. s.
Bratislava

Za služby mobilnej siete

74,51 €

13. 04. 2015

DD21 s. r. o.
Prešov

Nákup tonerov

235,70 €

14. 04. 2015

S.Tabačko PERMA
Prešov

Pranie uterákov

28,30 €

14. 04. 2015

DASON D. Ďurica
Prešov

Dodávka a montáž vertikálnych žalúzií

620,12 €

16. 04. 2015

Mesto
Prešov

Poplatok za komunálny odpad

2 541,00 €

16. 04. 2015

AutoCont SK s. r. o.
Bratislava

Nová verzia MAGMA 2.Q 2015

25,49 €

16. 04. 2015

CONGREGATIO JESU
Bratislava

Nájom za rok 2015

11 617,88 €

17. 04. 2015

SERVISKOMFORT s. r. o.
Prešov

Prečistenie kanalizácie

169,50 €

17. 04. 2015

P.R. s.r.o.
Prešov

Nákup volejbalovej siete

55,00 €

17. 04. 2015

ATAP J. Holovač
Prešov

Nákup kancelárskeho materiálu

140,16 €

20. 04. 2015

AutoCont SK s. r. o.
Bratislava

MAGMA systémová podpora

193,28 €

20. 04. 2015

ELMART M. Ildža
Prešov

Nákup elektromateriálu

206,56 €

20. 04. 2015

STAVMAT Stavebniny
Prešov

Nákup sprej, silikón, rukavice

35,64 €

24. 04. 2015

V. Lipjancová VaŠo
Prešov

Väzba triednych výkazov

31,50 €

27. 04. 2015

Lindstrom, s. r. o.
Trnava

Prenájom rohoží

13,44 €

27. 04. 2015

SPP a. s. sekcia
Košice západ

Nákup plynu 04/2015

1 911,00 €

28. 04. 2015

ORANGE Slovensko a. s.
Bratislava

Telekomunikačné služby

46,60 €

28. 04. 2015

Peter George Pritchard
Prešov

Výučba anglického jazyka 04/15

414,00 €

30. 04. 2015

Christoper John Gleaves
Župčany

Výučba anglického jazyka 04/15

667,00 €

30. 04. 2015

Úvodná stránka | O škole | Dokumenty školy | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | SCIO - NSZ | Predmetové komisie | Projekty | Maturitná škúška | Olympiáda ANJ | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Žiacka knižka | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Sub-menu:


Späť na obsah | Späť na hlavné menu