Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Marec 2015

Zverejňovanie > História dokumentov > Faktúry 2015


ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, OBJEDNÁVOK A FAKTÚR

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr územných samospráv a iných povinných subjektov (Gymnázium, Konštantínova 2)
podľa zákona č. 546/2010 Z.z. - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám !

Dodávateľ

Názov zmluvy

Náklady na
celkové plnenie
vrátane DPH

Dátum

DD21 s. r. o.
Prešov

Nákup toneru 1300

55,08 €

02. 03. 2015

Peter George Pritchard
Prešov

Výučba AJ 02/2015

368,00 €

02. 03. 2015

Lindstrom s. r. o.
Trnava

Pranie a prenájom rohoží

21,96 €

02. 03. 2015

ORANGE SLOVENSKO
Bratislsva

Telekomunikačné služby

46,60 €

02. 03. 2015

Súkromný školský internát
Prešov

Režijné náklady 02/2015

15,20 €

04. 03. 2015

MV Média
Košice

Školstvo v regióne - výroba relácie

230,00 €

05. 03. 2015

SPP a. s.
Košice

Nákup plynu 03/2015

1 911,00 €

05. 03. 2015

SANET združenie
Bratislava

Členský poplatok 2015

33,00 €

05. 03. 2015

DATALAN a. s.
Bratislava

Prenájom zariadení a riešení

25,20 €

06. 03. 2015

Stanislav Tabačko
PERMA Prešov

Pranie a žehlenie ručníkov

42,60 €

06. 03. 2015

ITMV s. r. o.
Bratislava

Správa školského servera 02/2015

96,00 €

06. 03. 2015

ATAP – J. Holovač
Prešov

Dvojhárky, vrecká - nákup

30,18 €

09. 03. 2015

Slovak Telekom a. s.
Bratislsva

Za služby pevnej siete

131,45 €

10. 03. 2015

Slovak Telekom a. s.
Bratislsva

Za služby pevnej siete

24,12 €

10. 03. 2015

Slovak Telekom a. s.
Bratislsva

Za služby mobilnej siete

76,79 €

11. 03. 2015

Janka Trudičová
Prešov

Za nákup pečiatok

37,00 €

11. 03. 2015

ILLE-Papier-Service SK
Skalica

Zas osviežovače WC

30,77 €

11. 03. 2015

DD21 s. r. o.
Prešov

Nákup tonerov

195,85 €

13. 03. 2015

DD21 s. r. o.
Prešov

Nákup valca do kopír. stroja

318,26 €

13. 03. 2015

Daniel Ďurica DASON
Prešov

Dodávka a montáž vertikálnych žalúzií

212,94 €

13. 03. 2015

AB KNIHY-HUDOBNINY
Prešov

Nákup slovníkov 20 ks

285,35 €

16. 03. 2015

DD21 s. r. o.
Prešov

Nákup toneru

112,26 €

17. 03. 2015

Záhradníctvo Sadex
Prešov

Výrub stromov vškoly

450,00 €

17. 03. 2015

Ľ. Birošová, AB KNIHY
Prešov

Nákup - Synonymický slovník

195,39 €

24. 03. 2015

ATAP – J. Holovač
Prešov

Nákup poradačov,obálok, rýchlov.

25,72 €

24. 03. 2015

Datacomp
s. r. o.

Nákup futer, 2 ks web kamery

218,99 €

24. 03. 2015

CWS-boco Slovensko
Košice

Koncentrát mydlovej peny

64,21 €

26. 03. 2015

Lindstrom s. r. o.
Trnava

Pranie a prenájom rohoží

21,96 €

30. 03. 2015

Christopher J. Gleaves
Župčany

Za výučbu anglického jazyka 03

713,00 €

31. 03. 2015

Peter G. Pritchard
Prešov

Za výučbu anglického jazyka 03

552,00 €

31. 03. 2015

Úvodná stránka | O škole | Dokumenty školy | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | SCIO - NSZ | Predmetové komisie | Projekty | Maturitná škúška | Olympiáda ANJ | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Žiacka knižka | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Sub-menu:


Späť na obsah | Späť na hlavné menu