Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Máj 2015

Zverejňovanie > História dokumentov > Faktúry 2015


ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, OBJEDNÁVOK A FAKTÚR

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr územných samospráv a iných povinných subjektov (Gymnázium, Konštantínova 2)
podľa zákona č. 546/2010 Z.z. - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám !

Dodávateľ

Názov zmluvy

Náklady na
celkové plnenie
vrátane DPH

Dátum

ILLE-Papier-Service SK
Skalica

Dávkovače WC

30,77 €

05. 05. 2015

SPP a. s.
Košice

Nákup plynu 05/2015

1 911,00 €

05. 05. 2015

Súkromný školský internát
Prešov

Režijné náklady k odstr. obedom

18,24 €

06. 05. 2015

VJ, s. r. o.
Prešov

Za dodané obedy-prísp. od zamestnávateľa

947,05 €

06. 05. 2015

ITMV s. r. o.
Bratislava

Správa školského servera

96,00 €

06. 05. 2015

NORMA potr.pre domácnosť
Prešov

Nákup filtrov do vysávačov, konvica

85,63 €

07. 05. 2015

ATAP Jozef Holovač
Prešov

Nákup rýchloviazačov PVC

6,59 €

07. 05. 2015

Vých. energetika, a. s.
Košice

Dodávka a distribúcia elektriny

1 668,00 €

07. 05. 2015

Slovak Telekom a. s.
Bratislava

Za služby pevnej siete

34,26 €

07. 05. 2015

Slovak Telekom a. s.
Bratislava

Za služby pevnej siete

131,45 €

11. 05. 2015

Slovak Telekom a. s.
Bratislava

Za služby mobilnej siete

74,99 €

11. 05. 2015

V. Lipjancová-VaŠo
Prešov

Knihárske práce

12,00 €

12. 05. 2015

DD21 s. r. o.
Prešov

Nákup tonerov

217,06 €

13. 05. 2015

ATAP J. Holovač
Prešov

Nákup poradačov, euroobalov, rýchloviazačov

23,52 €

13. 05. 2015

Ing. A. Ferenc-TOPO
Prešov

Nákup čiastiacich potrieb, toaletného papiera

617,21 €

14. 05. 2015

mArchus, s. r. o.
Prešov

Poradenstvo vo veci verejného obstarávania

200,00 €

18. 05. 2015

CUBS plus, s. r. o.
Košice

Vypracovanie internej dokumentácie

48,00 €

19. 05. 2015

Lindstrom, s. r. o.
Trnava

Pranie a prenájom rohoží

17,70 €

25. 05. 2015

Vých. vodárenská spol.
Košice

Za spotrebu vody

1 419,44 €

26. 05. 2015

Ing. Ján Šipoš – stavitel
Prešov

Stavebné práce na komplexe telocviční

4 406,93 €

29. 05. 2015

REGACOOM s.r.o.
Prešov

Lektorské služby

90,00 €

29. 05. 2015

Peter George Pritchard
Prešov

Lektorské služby

460,00 €

29. 05. 2015

Slovenský zväz silových športov
Chmin. Nová Ves

Štartovné

300,00 €

29. 05. 2015

DD21 s.r.o.
Prešov

Nákup tonerov

190,26 €

29. 05. 2015

DAFFER spol. s. r. o.
Prievidza

Nákup stolov a stoličiek

5 050,00 €

29. 05. 2015

DAFFER spol. s. r. o.
Prievidza

Nákup stolov

3 640,00 €

29. 05. 2015

Úvodná stránka | O škole | Dokumenty školy | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | SCIO - NSZ | Predmetové komisie | Projekty | Maturitná škúška | Olympiáda ANJ | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Žiacka knižka | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Sub-menu:


Späť na obsah | Späť na hlavné menu