Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Jún 2015

Zverejňovanie > História dokumentov > Faktúry 2015


ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, OBJEDNÁVOK A FAKTÚR

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr územných samospráv a iných povinných subjektov (Gymnázium, Konštantínova 2)
podľa zákona č. 546/2010 Z.z. - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám !

Dodávateľ

Názov zmluvy

Náklady na
celkové plnenie
vrátane DPH

Dátum

Christopher John Gleaves
Župčany

Za výučbu AJ

310,50 €

01. 06. 2015

ATAP J. Holovač
Prešov

Nákup vriec a CD

42,82 €

01. 06. 2015

ORANGE spol.s. r. o.
Bratislava

Za telekomunikačné služby

46,60 €

01. 06. 2015

Stanislav Tabačko PERMA
Prešov

Pranie uterákov

43,25 €

01. 06. 2015

Milan Molnár PREDOM
Prešov

Nákup železiarskeho materiálu

407,38 €

01. 06. 2015

Milan Molnár PREDOM
Prešov

Nákup vodoištalačného materiálu

544,39 €

01. 06. 2015

Junior Achievement Slovensko a. s.
Bratislsva

Registračný poplatok za program

20,00 €

01. 06. 2015

DD21 s. r. o.
Prešov

Nákup tonerov

235,70 €

01. 06. 2015

Súkromný školský internát
Prešov

Režijné náklady k odstr. obedom

15,20 €

01. 06. 2015

Milan Molnár PREDOM
Prešov

Nákup brúska pasová

68,50 €

02. 06. 2015

VJ s. r. o.
Prešov

Za dodané obedy 05/2015

979,02 €

02. 06. 2015

ILLE-Papier-Service
Skalica

Osviežovače WC

30,77 €

02. 06. 2015

ITMV s.r.o.
Bratislava

Za správu školského servera

96,00 €

03. 06. 2015

SPP a. s.
Košice

Nákup plynu 06/2015

1 911,00 €

03. 06. 2015

ILLE-Papier-Service
Skalica

Osviežovače WC

30,77 €

05. 06. 2015

Slovak Telekom a. s.
Bratislava

Za služby mobilnej siete

74,18 €

10. 06. 2015

Slovak Telekom a. s.
Bratislava

Za služby pevnej siete

21,30 €

10. 06. 2015

Slovak Telekom a. s.
Bratislava

Za služby pevnej siete

131,45 €

10. 06. 2015

DD21 s. r. o.
Prešov

Za nákup tonerov

596,40 €

10. 06. 2015

JUDr. H. Schneiderová
Prešov

Za prácnu a poradenskú činnosť 3.,4. a 5/2015

210,00 €

10. 06. 2015

ELMART M.Ildža
Prešov

Nákup elektromateriálu a žľabov

989,76 €

15. 06. 2015

STAVMAT IN
Prešov

Nákup materiálu na maľovanie tried

393,43 €

15. 06. 2015

TAMPEX spol. s. r. o.
Prešov

Za výrobu čísel na označenie skriniek a tabuliek

233,28 €

16. 06. 2015

Peter George Pritchard
Prešov

Za lektorské služby 06/2015

402,50 €

19. 06. 2015

DD21 s. r. o.
Prešov

Nákup toneru

78,00 €

22. 06. 2015

Lindstrôm s.r.o.
Trnava

Pranie a prenájom rohoží

26,22 €

22. 06. 2015

CUBS plus s.r.o.
Košice

Za vypracovanie bezpečnostného projektu

180,00 €

23. 06. 2015

Hotelová akadémia
Prešov

Za prenájom športovej haly

100,00 €

24. 06. 2015

Milan Molnár PREDOM
Prešov

Nákup železiarskeho materiálu

84,75 €

24. 06. 2015

Martin Fejerčák
Bzenov

Nákup mobilného stavebného lešenia

870,00 €

29. 06. 2015

DD21 s. r. o.
Prešov

Inštalácia XEROX WC 7855,
nákup tlačiarne 3250DN

190,85 €

29. 06. 2015

Mária Krišková, Sadová
Fintice

Za činnosť technika PO 2.Q

51,00 €

29. 06. 2015

Ladislav Kriško, Sadová
Fintice

Kontrola a oprava hasiacich prístrojov

189,40 €

29. 06. 2015

3b, s. r. o.
Prešov

Nákup pohára 4162A

42,50 €

29. 06. 2015

Úvodná stránka | O škole | Dokumenty školy | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | SCIO - NSZ | Predmetové komisie | Projekty | Maturitná škúška | Olympiáda ANJ | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Žiacka knižka | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Sub-menu:


Späť na obsah | Späť na hlavné menu