Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Apríl 2013

Zverejňovanie > História dokumentov > Faktúry 2013


ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, OBJEDNÁVOK A FAKTÚR

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr územných samospráv a iných povinných subjektov (Gymnázium, Konštantínova 2)
podľa zákona č. 546/2010 Z.z. - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám !

Dodávateľ

Názov zmluvy

Náklady na
celkové plnenie
vrátane DPH

Dátum

ORANGE Slovensko, a. s.
Bratislava

Poplatok za telekomunikačné služby

44,57 €

03. 04. 2013

Lindström, s. r. o.
Trnava

Pranie a prenájom rohoží

28,51 €

03. 04. 2013

SPP, a. s.
sekcia trhu Košice

Nákup plynu 04/2013

3 149,00 €

04. 04. 2013

Mária Krišková
Fintice

Činnosť technika PO I. štvrťrok 2013

51,00 €

04. 04. 2013

Milan MOLNÁR PREDOM
Prešov

Rebrík AL 14m

264,00 €

04. 04. 2013

JUDr. Helena Schneiderová
Prešov

Právne a poradenské služby

70,00 €

04. 04. 2013

Súkromný školský internát
Prešov

Réžijné náklady kým obedom 03/2013

12,16 €

04. 04. 2013

Ing. Anton FERENC - TOPO
Prešov

Čistiace potreby

175,34 €

05. 04. 2013

ITMV s. r. o.
Bratislava

Správa školského servera 03/2013

96,00 €

05. 04. 2013

VJ., s. r. o.
Prešov

Obedy 03/2013

1 064,27 €

08. 04. 2013

BTS – PO, s. r. o.
Prešov

Činnosť technika BOZP za I.Q/2013

72,00 €

08. 04. 2013

Stanislav Tabačko
PERMA Prešov

Pranie uterákov

32,45 €

09. 04. 2013

ILLE – SERVICE
Skalica

Osviežovače WC

30,77 €

09. 04. 2013

Slovak Telekom a.s.
Bratislava

Za služby pevnej siete

22,85 €

09. 04. 2013

Slovak Telekom a.s.
Bratislava

Za služby pevnej siete

131,45 €

09. 04. 2013

Slovak Telekom a.s.
Bratislava

Za služby mobilnej siete

84,49 €

10. 04. 2013

VÚ detskej psychológie
a patopsychológie Bratislava

Časopis 1. – 4. 2013

12,20 €

10. 04. 2013

DASON
Prešov

Montáž a oprava látkových roliet

41,44 €

11. 04. 2013

Asseco Solutions, a. s.
Bratislava

Rozsah služby č. 1 - servisné práce

387,14 €

12. 04. 2013

DD21 s. r. o.
Prešov

Materiál pre výpočtovú techniku

245,26 €

15. 04. 2013

DD21 s. r. o.
Prešov

Tonery

560,59 €

15. 04. 2013

OPAL MULTIMEDIA spol. s. r. o.
Prešov

Optoma DLP Projektor DS 329

304,80 €

18. 04. 2013

AutoCont SK, a. s.
Bratislava

Nová verzia MAGMA 2. štvrťrok

25,49 €

18. 04. 2013

ABECEDY s. r. o.
Bratislava

DVD Konštantín a Metód

41,99 €

19. 04. 2013

Global Education Centre s. r. o.
Košice

Odučené hodiny AJ 03/2013

252,00 €

22. 04. 2013

ATAP Jozef Holovač
Prešov

Kancelársky materiál

29,64 €

23. 04. 2013

AutoCont SK a. s.
Bratislava

MAGMA systémová podpora I.Q

193,28 €

24. 04. 2013

Učebné pomôcky spol. s. r. o.
Banská Bystrica

Kostra človeka - model

213,26 €

25. 04. 2013

DD21 s. r. o.
Prešov

Tonery

238,93 €

26. 04. 2013

Lindström, s. r. o.
Trnava

Pranie a prenájom rohoží

20,54 €

26. 04. 2013

ORANGE Slovensko a. s.
Bratislava

Telekomunikačné služby

44,57 €

29. 04. 2013

Východosl. energetika, a. s.
Košice

Dodávka elektriny 3. - 5. 2013

1 520,00 €

30. 04. 2013

Úvodná stránka | O škole | Dokumenty školy | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | SCIO - NSZ | Predmetové komisie | Projekty | Maturitná škúška | Olympiáda ANJ | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Žiacka knižka | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu