Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


August 2013

Zverejňovanie > História dokumentov > Faktúry 2013


ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, OBJEDNÁVOK A FAKTÚR

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr územných samospráv a iných povinných subjektov (Gymnázium, Konštantínova 2)
podľa zákona č. 546/2010 Z.z. - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám !

Dodávateľ

Názov zmluvy

Náklady na
celkové plnenie
vrátane DPH

Dátum

JUDr. Helena Schneiderová
Prešov

Právne a poradenské služby

70,00 €

02. 08. 2013

ATAP Jozef Holovač
Prešov

Kancelárske potreby

128,35 €

02. 08. 2013

Ľuboš Michalík
Pečovská Nová ves

Učiteľské stoly – katedry PC

1 152,00 €

02. 08. 2013

Východoslovenská energetika a. s.
Košice

Elektrina - dodávka 1.6. – 31.8. 2013

1 520,00 €

05. 08. 2013

19. 08. 2013SPP a. s.
Košice

Zemný plyn 08/2013

3 149,00 €

05. 08. 2013

Slovak Telekom, a. s.
Bratislava

Za služby pevnej siete

131,48 €

08. 08. 2013

Slovak Telekom, a. s.
Bratislava

Za služby pevnej siete

29,93 €

08. 08. 2013

ATAP Jozef Holovač
Prešov

Kancelárske potreby

43,08 €

08. 08. 2013

GLOSSA Igor Treľjakov
Prešov

OxfWord Skills - učebnice

831,60 €

08. 08. 2013

Slovak Telekom, a. s.
Bratislava

Za služby mobilnej siete

91,88 €

09. 08. 2013

Poradca podnikateľa, spol. s. r. o.
Žilina

Predplatné Finančný spravodajca roč. 2014

19,98 €

12. 08. 2013

Lindström s. r. o.
Trnava

Prenájom rohoží

12,58 €

19. 08. 2013

WELLNET s. r. o.
Prešov

Kábel FTP

82,66 €

19. 08. 2013

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Košice

Poistenie výpočtovej techniky

166,95 €

19. 08. 2013

Milan MOLNÁR - PREDOM Železiarstvo
Prešov

Železiarsky, vodoinštalačný materiál

296,61 €

21. 08. 2013

JUNIOR ACHIEVEMENT Slovensko
Bratislava

Registračný poplatok za program

20,00 €

21. 08. 2013

Viera Lipjancová VaŠo
Prešov

Väzba katalógov a triednych kníh

216,90 €

22. 08. 2013

ŠEVT, a. s.
Banská Bystrica

Školské tlačivá

10,99 €

23. 08. 2013

Východosl. vodárenská spoločnosť, a. s.
Košice

Za spotrebu vody

983,27 €

27. 08. 2013

ORANGE Slovensko, a. s.
Bratislava

Telekomunikačné služby

44,57 €

30. 08. 2013

POWER PLUS, s.r.o.
Sedlice

Oprava kosačky

48,17 €

30. 08. 2013

Úvodná stránka | O škole | Dokumenty školy | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | SCIO - NSZ | Predmetové komisie | Projekty | Maturitná škúška | Olympiáda ANJ | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Žiacka knižka | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu