Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


September 2013

Zverejňovanie > História dokumentov > Faktúry 2013


ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, OBJEDNÁVOK A FAKTÚR

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr územných samospráv a iných povinných subjektov (Gymnázium, Konštantínova 2)
podľa zákona č. 546/2010 Z.z. - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám !

Dodávateľ

Názov zmluvy

Náklady na
celkové plnenie
vrátane DPH

Dátum

DD21 s. r. o.
Prešov

káble pre výpočtovú techniku, tonery

285,34 €

02. 09. 2013

Miroslav Sibal, Remeselnícke potreby
Prešov

podlahová krytina, lepidlo

294,77 €

02. 09. 2013

ELMART Martin Ildža
Prešov

elektromateriál

589,06 €

05. 09. 2013

DD21 s. r. o.
Prešov

nákup tlačiarní, káblov a switchov

1 699,10 €

06. 09. 2013

Trudičová Janka, pečiatky
Prešov

tlač dielčich triednych kníh

243,00 €

06. 09. 2013

Slovak Telekom, a. s.
Bratislava

za služby mobilnej siete

82,49 €

09. 09. 2013

Slovak Telekom, a. s.
Bratislava

za služby pevnej siete

131,45 €

09. 09. 2013

Slovak Telekom, a. s.
Bratislava

za služby pevnej siete

24,00 €

09. 09. 2013

JUDr. Helena Sneiderová
Prešov

za právne a poradenské služby

70,00 €

09. 09. 2013

SPP a. s.
Sekcia Košice

nákup plynu 09/2013

3 149,00 €

09. 09. 2013

VJ s. r. o.
Prešov

za dodané obedy

161,17 €

09. 09. 2013

Ľuboš Michalík, Na Dujave 40
Pečovská Nová Ves

výroba uč. katedier - notebook

840,00 €

10. 09. 2013

ATAP J. Holovač
Prešov

kancelársky materiál

37,82 €

10. 09. 2013

CWS-boco Slovensko, s. r. o.
Košice

nákup mydlovej peny

62,99 €

10. 09. 2013

Miroslav Sibal, Remeselnícke potreby
Prešov

nákup zvarovacej šnúry

19,18 €

11. 09. 2013

Lindström s. r. o.
Trnava

pranie a prenájom rohoží

20,54 €

13. 09. 2013

PAUFEX s. r. o.
Prešov

výmena snímača GR 31

555,60 €

13. 09. 2013

Allianz – Slovenská poisťovňa, s. s.
Prešov

poistenie výpočtovej techniky

100,70 €

17. 09. 2013

SERVISKOMFORT s. r. o.
Prešov

prečistenie kanalizácie

123,65 €

18. 09. 2013

ATAP
J. Holovač

kancelársky materiál

75,79 €

19. 09. 2013

DDA21 s. r. o.
Prešov

tonery

264,50 €

20. 09. 2013

Anton Ferenc
TOPO Prešov

čistiace potreby

164,59 €

20. 09. 2013

Jozef Štofan
Bzenov

oprava školského rozhlasu

57,00 €

20. 09. 2013

DLC s. r. o.
Prešov

za vykonané deratizačné práce

985,79 €

24. 09. 2013

AMO Miroslav Šimkovič
Prešov

montáž a nákup parkovacej rampy

1 483,50 €

24. 09. 2013

Úvodná stránka | O škole | Dokumenty školy | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | SCIO - NSZ | Predmetové komisie | Projekty | Maturitná škúška | Olympiáda ANJ | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Žiacka knižka | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu