Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Jún 2013

Zverejňovanie > História dokumentov > Faktúry 2013


ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, OBJEDNÁVOK A FAKTÚR

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr územných samospráv a iných povinných subjektov (Gymnázium, Konštantínova 2)
podľa zákona č. 546/2010 Z.z. - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám !

Dodávateľ

Názov zmluvy

Náklady na
celkové plnenie
vrátane DPH

Dátum

ELMA PLUS s. r. o.
Prešov

Výmena okien telocvičňa

9 881,38 €

03. 06. 2013

Stanislav Tabačko – PERMA
Prešov

Pranie ručníkov

36,30 €

04. 06. 2013

ILLE-Papier-Service spol. s. r. o.
Skalica

Osviežovače WC

30,77 €

04. 06. 2013

SPP a. s.
Košice

Nákup plynu 06/2013

3 149,00 €

05. 06. 2013

VJ, s. r. o.
Prešov

Za obedy

1 105,56 €

05. 06. 2013

ITMV s. r. o.
Bratislava

Správa školského servera 05/2013

96,00 €

05. 06. 2013

Súkromný školský internát
Prešov

Za obedy

15,20 €

06. 06. 2013

Slovak Telekom. a. s.
Bratislava

Za služby pevnej siete

131,45 €

07. 06. 2013

DD21 s. r. o.
Prešov

Nákup toneru, diskety

92,05 €

07. 06. 2013

Slovak Telekom. a. s.
Bratislava

Za služby mobilnej siete

82,18 €

10. 06. 2013

IBMV Liptovská 35
Bratislava

Nájomné za rok 2013

11 617,88 €

10. 06. 2013

Učebné pomôcky s. r. o.
Banská Bystrica

Poštovné

5,00 €

12. 06. 2013

Ing. Anton Ferenc
TOPO

Nákup čistiacich prostriedkov

431,88 €

13. 06. 2013

Európske Firmy .sk
Nitra

Celoročná reklama na internete

300,00 €

13. 06. 2013

Učebné pomôcky s. r. o.
Banská Bystrica

Torzo s hlavou na resuscitáciu

498,91 €

14. 06. 2013

SANET Združ. použ. dátovej siete
Bratislava

Za prístup do dátovej siete

149,37 €

17. 06. 2013

DD21 s. r. o.
Prešov

Toner, USB kľúč

165,61 €

18. 06. 2013

Miloš Myrón NORYMAX
Prešov

Projektor, keramická tabuľa

1 813,00 €

21. 06. 2013

Daffer s. r. o.
Prievidza

Set ESO DUO

1 948,50 €

21. 06. 2013

Lindstrom s. r. o.
Trnava

Pranie a prenájom rohoží

28,51 €

21. 06. 2013

RAGA.STAV s. r. o.
Prešov

Výmena hlavného ventila vodovodného potrubia

295,50 €

24. 06. 2013

Daffer s. r. o.
Prievidza

Set ESO DUO

1 039,20 €

24. 06. 2013

Mtech partner s. r. o.
Prešov

Oprava roliet

27,04 €

25. 06. 2013

ELMA PLUS, s. r. o.
Prešov

Za vykonané práce na TV

13 876,68 €

26. 06. 2013

Ladislav Kriško
Fintice

Kontrola a oprava hasiacich prístrojov

272,20 €

28. 06. 2013

ORANGE Slovensko
Bratislava

Telekomunikačné služby

44,57 €

28. 06. 2013

Súkromný školský internát
Prešov

Stravné 06/2013

9,12 €

28. 06. 2013

Úvodná stránka | O škole | Dokumenty školy | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | SCIO - NSZ | Predmetové komisie | Projekty | Maturitná škúška | Olympiáda ANJ | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Žiacka knižka | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu