Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Január 2013

Zverejňovanie > História dokumentov > Faktúry 2013


ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, OBJEDNÁVOK A FAKTÚR

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr územných samospráv a iných povinných subjektov (Gymnázium, Konštantínova 2)
podľa zákona č. 546/2010 Z.z. - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám !

Dodávateľ

Názov zmluvy

Náklady na
celkové plnenie
vrátane DPH

Dátum

SPP a.s.
sekcia Košice

Zemný plyn 01/2013

3 149,00 €

04. 01. 2013

AJFA – AVIS s.r.o.
Žilina

Predplatné časopisu r. 2013

49,50 €

04. 01. 2013

Lindström, s. r. o.
Trnava

Pranie a prenájom rohoží

20,54 €

08. 01. 2013

Slovak Telekom, a. s.
Bratislava

Za služby pevnej siete

131,45 €

09. 01. 2013

Slovak Telekom, a. s.
Bratislava

Za služby pevnej siete

37,09 €

09. 01. 2013

JUDr. Helena Schneiderová
Prešov

Za právne a porad. služby

70,00 €

09. 01. 2013

SPP. a.s.
sekcia Košice

Nákup plynu 12/2012

506,05 €

10. 01. 2013

Slovak Telekom, a.s.
Bratislava

Za služby mobilnej siete

84,30 €

10. 01. 2013

Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
Prešov

Úhrada nedoplatkov

762,38 €

14. 01. 2013

ŠEVT, a.s.
Banská Bystrica

Nákup tlačív

45,25 €

14. 01. 2013

ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o.
Skalica

Osviežovače WC

30,77 €

15. 01. 2013

ITMV s.r.o.
Bratislava

Správa školského servera 12/12

96,00 €

16. 01. 2013

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
Žilina

Časopis – doplatok za rok 2012

11,30 €

16. 01. 2013

Asseco Solutions, a.s.
Bratislava

Rozsah služby č.2 RAP 2013

964,51 €

17. 01. 2013

AutoCont SK a. s.
Bratislava

Nová verzia MAGMA, I.Q 2013

25,49 €

23. 01. 2013

Mesto
Prešov

Za kom. odpady za rok 2013

2 541,00 €

24. 01. 2013

ORANGE Slovensko, a. s.
Bratislava

Telekomunikačné služby

44,57 €

28. 01. 2013

Prešov
DASON

Oprava látkových roliet

25,69 €

28. 01. 2013

Asseco Solutions, a. s.
Bratislava

Servisné práce I. Q 2013

387,14 €

30. 01. 2013

ATAP, Bažantia 13
Prešov

Kancelársky materiál

14,68 €

30. 01. 2013

PAUFEX s. r. o.
Prešov

Oprava snímača v doreg. stanici

207,60 €

30. 01. 2013

RAGA STAV s. r. o.
Prešov

Oprava radiátora

45,60 €

30. 01. 2013

Lindström s. r. o.
Trnava

Pranie a prenájom rohoží

20,54 €

31. 01. 2013

Úvodná stránka | O škole | Dokumenty školy | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | SCIO - NSZ | Predmetové komisie | Projekty | Maturitná škúška | Olympiáda ANJ | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Žiacka knižka | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu