Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Júl 2013

Zverejňovanie > História dokumentov > Faktúry 2013


ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, OBJEDNÁVOK A FAKTÚR

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr územných samospráv a iných povinných subjektov (Gymnázium, Konštantínova 2)
podľa zákona č. 546/2010 Z.z. - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám !

Dodávateľ

Názov zmluvy

Náklady na
celkové plnenie
vrátane DPH

Dátum

VJ, s..r. o.
Prešov

Stravné 06/2013

884,45 €

01. 07. 2013

BTS PO, s.r.o.
Prešov

Činnosť technika BOZP 2. štvrťrok

72,00 €

01. 07. 2013

Poradca podnikateľa, .s.r.o.
Žilina

Časopis PaMP

73,34 €

01. 07. 2013

Mária Krišková
Fintice

Činnosť technika PO 2. štvrťrok

51,00 €

03. 07. 2013

Global Education Centre, s. r. o.
Košice

Výučba anglického jazyka 05/2013

288,00 €

03. 07. 2013

Ing. Branislav Kovaľ, BRAKON
Prešov

Pracovné odevy a obuv

127,12 €

04. 07. 2013

ASc Applled Software s.r.o.
Bratislava

ASc Agenda Komplet SS 2014

399,00 €

04. 07. 2013

JUDr. H. Schneiderová
Prešov

Právne a poradenské služby

70,00 €

04. 07. 2013

SPP, a. s.
Košice

Nákup plynu 07/2013

3 149,00 €

04. 07. 2013

ITMV s. r. o.
Bratislava

Správa školského servera 06/2013

96,00 €

04. 07. 2013

Stanislav Tabačko
PERMA Prešov

Pranie ručníkov

24,75 €

09. 07. 2013

NORMA, potreby pre domácnosť
Prešov

Nákup filtrov, sáčkov, rýchl. konvice,
vázy, obrusy

319,10 €

09. 07. 2013

POWER PLUS-LR, s.r.o.
Sedlice

Oprava kosačky

93,43 €

10. 07. 2013

Ing. Anton Ferenc TOPO
Prešov

Čistiace potreby, toaletný papier

16,46 €

10. 07. 2013

Asseco Solutions, s.r.o.
Bratislava

Servisné práce ISPIN

387,14 €

11. 07. 2013

Slovak Telekom, a. s.
Bratislava

Za služby pevnej siete

131,45 €

11. 07. 2013

Slovak Telekom, a. s.
Bratislava

Za služby pevnej siete

24,05 €

11. 07. 2013

Slovak Telekom, a. s.
Bratislava

Za služby mobilnej siete

70,52 €

11. 07. 2013

Global Education Centre, s. r. o.
Košice

Výučba anglického jazyka 06/2013

204,00 €

12. 07. 2013

ŠEVT, a. s.
Banská Bystrica

Nákup tlačív

139,14 €

19. 07. 2013

Auto Cont SK, a. s.
Bratislava

Nová verzia MAGMA HCM 3. Q

25,49 €

19. 07. 2013

Lindström, s. r. o.
Trnava

Pranie a prenájom rohoží

20,54 €

22. 07. 2013

VJ, s. r. o.
Prešov

Stravné 07/2013

26,64 €

22. 07. 2013

AutoCont SK
Bratislava

MAGMA HCM 2. štvrťrok 2013

193,28 €

23. 07. 2013

ORANGE Slovensko a. s.
Bratislava

Telekomunikačné služby

44,57 €

30. 07. 2013

Úvodná stránka | O škole | Dokumenty školy | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | SCIO - NSZ | Predmetové komisie | Projekty | Maturitná škúška | Olympiáda ANJ | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Žiacka knižka | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu