Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Máj 2013

Zverejňovanie > História dokumentov > Faktúry 2013


ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, OBJEDNÁVOK A FAKTÚR

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr územných samospráv a iných povinných subjektov (Gymnázium, Konštantínova 2)
podľa zákona č. 546/2010 Z.z. - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám !

Dodávateľ

Názov zmluvy

Náklady na
celkové plnenie
vrátane DPH

Dátum

JUDr. H. Schneiderová
Prešov

Právne a poradenské služby 05/2013

70,00 €

03. 05. 2013

Súkromný školský internát
Prešov

Réžijné náklady za obedy 04/2013

21,28 €

03. 05. 2013

VJ, s. r. o.
Prešov

Za dodané obedy 04/2013

1 180,15 €

03. 05. 2013

SPP. a. s.
Košice

Nákup zemného plynu 05/2013

3 149,00 €

06. 05. 2013

Stanislav Tabačko
PERMA Prešov

Pranie ručníkov

20,90 €

06. 05. 2013

ILLE - Papier Service SK, s. r. o.
Skalica

Osviežovače WC

30,77 €

06. 05. 2013

Slovak Telekom a. s.
Bratislava

Za služby pevnej siete

21,62 €

09. 05. 2013

Ing. Ľubomír Červeňák
Prešov

Za vykonané deratizačné práce

655,44 €

10. 05. 2013

Ing. Anton Ferenc
Prešov

Čistiace potreby

63,04 €

10. 05. 2013

ITMV s. r. o.
Bratislava

Za správu školského servera

96,00 €

10. 05. 2013

Slovak Telekom, a. s.
Bratislava

Za služby mobilnej siete

107,74 €

10. 05. 2013

Slovak Telekom, a. s.
Bratislava

Za služby pevnej siete

131,45 €

10. 05. 2013

Global Education Centre s. r. o.
Košice

Odučené hodiny AJ 04/2013

420,00 €

13. 05. 2013

PAUFEX
Prešov

Oprava snímača GR31

62,40 €

15. 05. 2013

DD21 s.r.o.
Prešov

Tonery

246,98 €

16. 05. 2013

Milan Molnár PREDOM Železiarstvo
Prešov

Železiarsky materiál

163,33 €

20. 05. 2013

DD21 s.r.o.
Prešov

Oprava tlačiarne, kop. stroja

134,65 €

21. 05. 2013

WELLNET s.r.o.
Prešov

Nákup switcha 16 port. A 24 port.

116,82 €

23. 05. 2013

WELLNET s.r.o.
Prešov

Nákup sieťových adaptérov

18,36 €

24. 05. 2013

Východosl. vodárenska spoločnosť
Košice

Za spotrebu vody

1 210,88 €

24. 05. 2013

Lindström, s. r. o.
Trnava

Pranie a prenájom rohoží

20,54 €

24. 05. 2013

DD21 s. r. o.
Prešov

Oprava farebnej tlačiarne

73,63 €

27. 05. 2013

ORANGE Slovensko, a. s.
Bratislava

Telekomunikačné služby

44,57 €

29. 05. 2013

DD21 s. r. o.
Prešov

Toner

47,40 €

30. 05. 2013

CENTRÁLNY VESTNÍK ORGAN
Komárno

Celoročná reklama na webstránke

253,00 €

30. 05. 2013

PORADCA s. r. o.
Žilina

Publikácia: Mzdová účtovníčka

9,20 €

31. 05. 2013

Úvodná stránka | O škole | Dokumenty školy | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | SCIO - NSZ | Predmetové komisie | Projekty | Maturitná škúška | Olympiáda ANJ | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Žiacka knižka | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu