Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Apríl 2012

Zverejňovanie > História dokumentov > Faktúry 2012


ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, OBJEDNÁVOK A FAKTÚR

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr územných samospráv a iných povinných subjektov (Gymnázium, Konštantínova 2)
podľa zákona č. 546/2010 Z.z. - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám !

Dodávateľ

Názov faktúry

Náklady na
celkové plnenie
vrátane DPH

Dátum

Mária Krišková
Fintice

Činnosť technika PO za I. štvrťrok 2012

51,00 €

01. 04. 2012

Slovak Telekom, a.s.
Bratislava

Faktúra za služby mobilnej siete

91,98 €

01. 04. 2012

Asseco Solutions, a. s.
Bratislava

Za rozsah služby č.1-servisné práce, 1.4. - 30.6.12

387,14 €

02. 04. 2012

Faktúra za odobrané množstvo plynu za 03/2012VJ, s.r.o.
Volgogradská 3, Prešov

Fa za slávnostný obed SF - Deň učiteľov

492,86 €

02. 04. 2012

JUDr. Helena Sneiderová,
advokátka Prešov

Fa za právne služby 2012/04

70,00 €

02. 04. 2012

Slovak Telecom, a.s.
Bratislava

Faktúra za služby pevnej siete

22,21 €

03. 04. 2012

Slovak Telecom, a.s.
Bratislava

Faktúra za telekomunikačné služby
bez DPH-03/12

131,45 €

03. 04. 2012

CONGREGATIO JESU,
Liptovská 35, Bratislava

Fa za nájom - rok 2012

11 618,00 €

04. 04. 2012

BTS-PO, s.r.o.
Prešov

Činnosť technika BOZP za I. štvrťrok 2012

72,00 €

04. 04. 2012

Ing. Ľubomír Červeňák
LC Prešov

Faktúra za vykonané deratizačné práce

590,77 €

04. 04. 2012

ILLE-Papier-Service Sk, s.r.o.
prev.Tren.Teplá

Faktúra za osviežovače WC

30,17 €

10. 04. 2012

Peter Cirjak-
ESSOX, Prešov

Prenájom telefónu za mesiac marec 2012

35,84 €

10. 04. 2012

Slov.plynárenský priemysel. a.s.
Košice

Faktúra za odobrané množstvo plynu za 03/2012

3 337,09 €

10. 04. 2012

VJ. s.r.o. Volgogradská 3
Prešov

Faktúra za dodané obedy za mesiac marec 2012

1 090,27 €

11. 04. 2012

VJ. s.r.o. Volgogradská 3
Prešov

Faktúra za dodané obedy, príspevok SF 03/2012

262,73 €

11. 04. 2012

VJ. s.r.o. Volgogradská 3
Prešov

Faktúra za prenájom priestorov – Deň učiteľov

50,00 €

11. 04. 2012

Maroš Zeleňák
M – STAV Prešov

Materiál

49,80 €

11. 04. 2012

Versity, a. s.
Bratislava

Nové verzie MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2012

25,49 €

13. 04. 2012

STAVMAT IN, spol. s.r.o.
Prešov

Stavebný materiál

43,47 €

13. 04. 2012

ELMART - Martin Ildža
Prešov

Faktúra za elektroinštalačný materiál

171,92 €

18. 04. 2012

DD21 s.r.o.
Prešov

Tonery

309,82 €

18. 04. 2012

Versity, a s.
Bratislava

MAGMA HCM systémová podpora - 1. štvrťrok

193,28 €

19. 04. 2012

Vých. energetika
a.s. Košice

Elektrina-obdobie 01. 03. - 31. 05. 2012

1 942,00 €

23. 04. 2012

Lindström, s.r.o.
Trnava

Pranie a prenájom rohoží

19,30 €

24. 04. 2012

Orange SLOVENSKO, a.s.
Bratislava

Hovory mobilnej siete

50,66 €

25. 04. 2012

Akadémia vzdelávania,
Prešov

Seminár - Registratúrny poriadok

35,00 €

25. 04. 2012

MERKURY MARKET s.r.o.
Prešov

Materiál - dlaždice

152,33 €

26. 04. 2012

IBMV Congregatio JESU
Bratislava

Nájomné rok 2012

11 617,88 €

30. 04. 2012

Miroslav Sibal - Remeselnícke potreby,
Prešov

Schodová hrana

111,20 €

30. 04. 2012

Akadémia vzdelávania
pob. Prešov

Za odučené hodiny AJ mesiac 04/2012

660,00 €

30. 04. 2012

Súkromný školský internát
Prešov

Réžijné náklady-obedy 04/2012

18,24 €

30. 04. 2012

Úvodná stránka | O škole | Dokumenty školy | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | SCIO - NSZ | Predmetové komisie | Projekty | Maturitná škúška | Olympiáda ANJ | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Žiacka knižka | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu