Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


August 2012

Zverejňovanie > História dokumentov > Faktúry 2012


ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, OBJEDNÁVOK A FAKTÚR

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr územných samospráv a iných povinných subjektov (Gymnázium, Konštantínova 2)
podľa zákona č. 546/2010 Z.z. - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám !

Dodávateľ

Názov faktúry

Náklady na
celkové plnenie
vrátane DPH

Dátum

Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
Žilina

Predpl. Personálny a mzdový poradca r. 2013

69,85 €

07. 08. 2012

Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
Žilina

Predpl. Finančný spravodajca r. 2013

19,98 €

07. 08. 2012

Slovak Telekom, a.s.
Bratislava

Za služby pevnej siete

22,84 €

08. 08. 2012

Slovak Telekom, a.s.
Bratislava

Za telekomunikačné služby bez DPH

131,45 €

08. 08. 2012

Okresný súd
Prešov

Súdny poplatok za odvolanie

99,50 €

08. 08. 2012

Okresný súd
Prešov

Súdny poplatok za dovolanie

199,00 €

08. 08. 2012

JUDr. Helena Schneiderová,
Prešov

Za právnu a poradenskú službu

70,00 €

09. 08. 2012

Slovak Telekom, a.s.
Bratislava

Za služby mobilnej siete

87,34 €

09. 08. 2012

Slov. plynárenský priemysel a.s.
Košice

Za odobrané množstvo plynu za 07/2012

539,39 €

09. 08. 2012

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Košice

Poistenie za výpočtovú techniku

166,95 €

16. 08. 2012

Lindström, s.r.o.
Trnava

Prenájom kobercov

12,58 €

17. 08. 2012

ATAP J. Holovač,
Prešov

Nákup kriedy, školskej hubky, učiteľ. zápisníky

142,00 €

20. 08. 2012

ELMA PLUS, s.r.o.
Pod Kalváriou 52B, Prešov

Výmena podláh v triedach - vykonané práce

9 817,09 €

21. 08. 2012

Východosl. vodárenska spol.
Košice

Vodné, stočné, vody povrchového odtoku

825,31 €

22. 08. 2012

STAVMAT IN pob.
Prešov

Materiál na maľby

59,31 €

28. 08. 2012

STAVMAT IN pob.
Prešov

Materiál na maľby

22,66 €

28. 08. 2012

Milan Molnár PREDOM
Prešov

Železiarsky tovar

118,08 €

28. 08. 2012

Orange Slovensko, a.s.
Bratislava

Telekomunikačné služby

36,64 €

28. 08. 2012

Úvodná stránka | O škole | Dokumenty školy | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | SCIO - NSZ | Predmetové komisie | Projekty | Maturitná škúška | Olympiáda ANJ | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Žiacka knižka | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu