Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Február 2012

Zverejňovanie > História dokumentov > Faktúry 2012


ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, OBJEDNÁVOK A FAKTÚR

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr územných samospráv a iných povinných subjektov (Gymnázium, Konštantínova 2)
podľa zákona č. 546/2010 Z.z. - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám !

Dodávateľ

Názov faktúry

Náklady na
celkové plnenie
vrátane DPH

Dátum

JUDr. Helena Schneiderová, advokátka Prešov

Fa za právnu a poradenskú službu
za február 2012

70,00 €

01. 02. 2012

Slovak Telekom, a. s.
Karadžičova 10, Bratislava

Fa za mesačné poplatky,
hlasové a nehlasové služby
za obdobie 01. 01. 2012 – 31. 01. 2012

69,73 €

01. 02. 2012

VÚ detskej psychológie a patopsychológie,
Cyprichová 42, Bratislava

Za predplatné časopisu na rok 2012

11,40 €

02. 02. 2012

Slovak Telekom, a. s.
Karadžičova 10, Bratislava

Fa za telekomunikačné služby bez DPH
za obdobie 01. 01. 2012 – 31. 01. 2012

131,45 €

03. 02. 2012

VJ, s. r. o. Volgogradská 3, Prešov

Fa za obedy – príspevok od zamestnávateľa
v mesiaci január 2012

950,66 €

06. 02. 2012

SPP, a.s.
Moldavská 12, Košice

Fa za odber plynu
za obdobie 01. 01. 2012 – 31. 01. 2012

6 898,74 €

07. 02. 2012

Mgr. Lukáš Sopko, lektorské a prekladateľské služby,
Šoltésovej 5, Prešov

Fa za výučbu anglického jazyka
za obdobie 01. 02. 2012 – 10. 02. 2012

148,50 €

13. 02. 2012

ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. Skalica

Fa za osviežovače
za obdobie 14. 02. 2012-13. 03. 2012

30,17 €

14. 02. 2012

DD21 s. r. o. Švábska 6, Prešov

Fa za tonery

243,34 €

14. 02. 2012

ATAP – Jozef Holovač,
Bažantia 13, Prešov

Fa za popisovače

12,94 €

16. 02. 2012

SANET Združ. použ. SADS
Bratislava

Fa ročný členský poplatok za rok 2012

33,00 €

20. 02. 2012

ELMART - Martin Ildža,
Slovenská 32, Prešov

Fa za elektroinštalačný materiál

117,41 €

21. 02. 2012

Maroš Zelenak M-STAV,
Za Kalváriou 8, Prešov

Fa za čistiace potreby a farby

290,57 €

23. 02. 2012

Súkromný školský internát,
Sabinovská 2, Prešov

Réžijné náklady kým obedom 02/2012

16,72 €

24. 02. 2012

Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6, Bratislava

Fa za služby Orange

37,46 €

25. 02. 2012

Lindström, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava

Fa za pranie a prenájom rohoží

26,78 €

28. 02. 2012

Versity, a. s.
Strojnícka Prešov

Fa za pravidelnú údržbu kopírovacieho stroja

60,60 €

29. 02. 2012

Akadémia vzdelávania,
Gorkého 10, Bratislava

Fa za odučené hodiny AJ za február 2012

612,00 €

29. 02. 2012

Úvodná stránka | O škole | Dokumenty školy | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | SCIO - NSZ | Predmetové komisie | Projekty | Maturitná škúška | Olympiáda ANJ | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Žiacka knižka | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu