Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


November 2012

Zverejňovanie > História dokumentov > Faktúry 2012


ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, OBJEDNÁVOK A FAKTÚR

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr územných samospráv a iných povinných subjektov (Gymnázium, Konštantínova 2)
podľa zákona č. 546/2010 Z.z. - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám !

Dodávateľ

Názov faktúry

Náklady na
celkové plnenie
vrátane DPH

Dátum

Súkromný školský internát
Prešov

Režijné náklady-stravovanie 10/2012

25,84 €

05. 11. 2012

Milan MOLNÁR PREDOM
Prešov

Železiarsky materiál, vŕtacie kladivo

310,70 €

06. 11. 2012

VJ, s.r.o.
Prešov

Režijné náklady-stravovanie 10/2012

1 296,36 €

06. 11. 2012

JUDr. H. Schneiderová
Prešov

Právne a poradenské služby 11/2012

70,00 €

06. 11. 2012

ATAP-Jozef Holovač
Prešov

Kancelársky materiál

12,71 €

06. 11. 2012

Slovak Telekom, a.s.
Bratislava

Za služby pevnej siete

24,28 €

07. 11. 2012

Slovak Telekom, a.s.
Bratislava

Za služby pevnej siete

131,45 €

07. 11. 2012

Milan MOLNÁR PREDOM
Prešov

Zveráky, ihly, plech

745,60 €

07. 11. 2012

Milan MOLNÁR PREDOM
Prešov

Železiarsky a vodoinštalačný materiál

78,50 €

07. 11. 2012

DD21 s.r.o.
Prešov

Toner

41,30 €

08. 11. 2012

Slovak Telekom, a.s.
Bratislava

Za služby mobilnej siete

82,51 €

08. 11. 2012

ORANGE Slovensko a.s.
Bratislava

Telekomunikačné služby

36,58 €

08. 11. 2012

Východoslovenská energetika a.s.
Košice

Dodávka a distribúcia elektriny

1 942,00 €

08. 11. 2012

Lindström s.r.o.
Trnava

Pranie a prenájom rohoží

20,54 €

09. 11. 2012

Mediaprint-Kapa
Bratislava

Časopis Historická revue

30,00 €

09. 11. 2012

SERVISKOMFORT s.r.o.
Prešov

Prečistenie kanalizácie

114,90 €

09. 11. 2012

Ing. Ľubomír Červeňák
LC Prešov

Deratizačné práce

662,90 €

09. 11. 2012

AutoCont SK. a.s.
Bratislava

MAGMA HCM systémová podpora 3. štvrťrok

193,28 €

11. 11. 2012

Viera Lipjancová-VaŠo
Prešov

Zviazanie mzdových listov

74,40 €

13. 11. 2012

Slov. plynárenský priemysel. a.s.
Košice

Nákup plynu 10/2012

1 503,95 €

13. 11. 2012

ELMART M. Ildža
Prešov

Elektro-materiál

522,66 €

14. 11. 2012

Petit Press, a.s.
Košice

Inzercia v denníku KORZÁR

216,00 €

15. 11. 2012

Global Education Centre, s.r.o.
Košice

Výučba anglického jazyka 10/2012

540,00 €

16. 11. 2012

ILLE-Papie-Service, .s.r.o.
Skalica

Osviežovače WC

30,77 €

20. 11. 2012

NAY a. s. pob.
Prešov

Magnetofóny, DVD prehrávače

433,36 €

20. 11. 2012

KOMENSKY, s.r.o.
Košice

Služba za virtuálnu knižnicu rok 2013

198,72 €

20. 11. 2012

DD21 s.r.o.
Prešov

Oprava tlačiarní

36,32 €

22. 11. 2012

Ing.Karol Fábry
Prešov

Technická pomoc pri verejnom obstarávaní
- výmena podláh

3,07 €

22. 11. 2012

Ing.Karol Fábry
Prešov

Technická pomoc pri verejnom obstarávaní
- výmena okien v starej telocvični

280,45 €

22. 11. 2012

LAMAMED, s.r.o.
Prešov

Materiál na doplnenie lekárničiek

64,24 €

23. 11. 2012

SANET združenie
Bratislava

Zzabezpečenie prístupu do dátovej siete

149,37 €

27. 11. 2012

IKARO, s.r.o.
Prešov

Súčiastky do počítača

377,64 €

27. 11. 2012

Miloš MYRÓN, NORYMAX
Prešov

Interaktívny DataProjektor EPSON

4 740,00 €

28. 11. 2012

Milan MOLNÁR PREDOM,
Prešov

Vodoinštalačný materiál

103,25 €

28. 11. 2012

Vých.vodárenská spoločnosť
Košice

Vodné, stočné

1 228,10 €

28. 11. 2012

Milan MOLNÁR PREDOM
Prešov

Železiarsky materiál

94,43 €

28. 11. 2012

STAVMAT IN, spol. s.r.o.
Prešov

Stavebný materiál

178,93 €

28. 11. 2012

ORANGE Slovensko, a.s.
Bratislava

Orange služby

36,76 €

29. 11. 2012

Slovenská pošta, a.s.
B.Bystrica

Predplatné časopisov na rok 2013

38,00 €

29. 11. 2012

ABECEDY, s.r.o.
Bratislava

Učebná pomôcka pre slovenský jazyk

52,55 €

29. 11. 2012

CWS-boco Slovensko s.r.o.
Košice

Koncentrát mydlovej peny

64,37 €

29. 11. 2012

JUDr. H. Schneiderová
Prešov

Právna a poradenská služba

70,00 €

30. 11. 2012

IKARO s.r.o.
Prešov

Materiál pre výpočtovú techniku

736,36 €

30. 11. 2012

ŠKOLEX, spol. s.r.o.
Bratislava

Keramic 200x120 standard

792,34 €

30. 11. 2012

Úvodná stránka | O škole | Dokumenty školy | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | SCIO - NSZ | Predmetové komisie | Projekty | Maturitná škúška | Olympiáda ANJ | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Žiacka knižka | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu