Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


September 2012

Zverejňovanie > História dokumentov > Faktúry 2012


ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, OBJEDNÁVOK A FAKTÚR

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr územných samospráv a iných povinných subjektov (Gymnázium, Konštantínova 2)
podľa zákona č. 546/2010 Z.z. - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám !

Dodávateľ

Názov faktúry

Náklady na
celkové plnenie
vrátane DPH

Dátum

ASC Aplied Software Consultants, s.r.o.
Bratislava

ASc Agenda Komplet SŠ 2013

399,00 €

03. 09. 2012

Norma potreby pre dom.
Prešov

Vrecia, filtre do vysávačov

55,19 €

03. 09. 2012

WELLNET, s.r.o.
Prešov

Konektor, TP-LINK

49,16 €

03. 09. 2012

JurisDat-M.Medlen
Bratislava

Predplatné časopisu ŠKOLA 2012

20,00 €

03. 09. 2012

Viera Luipjancová
VaŠO Prešov

Zviazanie triednych kníh a katalógov

256,20 €

04. 09. 2012

DD21 s.r.o.
Prešov

Tonery

332,70 €

04. 09. 2012

Slovak Telekom, a.s.
Bratislava

Za služby pevnej siete

131,45 €

07. 09. 2012

Slovak Telekom, a.s.
Bratislava

Za služby pevnej siete

31,00 €

07. 09. 2012

Slovak Telekom, a.s.
Bratislava

Za služby pevnej siete

85,87 €

10. 09. 2012

JUDr. H. Schneiderová,
advokátka Prešov

Právna a poradenská činnosť

70,00 €

10. 09. 2012

Slov. plynárenský priemysel. a.s.
Bratislava

odobrané množstvo plynu

617,30 €

11. 09. 2012

Ing.Anton FERENC-TOPO
Prešov

Čistiace prostriedky

361,39 €

12. 09. 2012

Danč Igor, Lúčna 12/A
Veľký Šariš

Elektromontážne práce

229,28 €

12. 09. 2012

Jozef Wittner, ATELIÉR REKLAMY
Prešov

Vyhotovenie a preoznačenie tried - tabuľky

48,78 €

12. 09. 2012

Lindström, s.r.o., Orešianska ul. č. 3,
Trnava

Pranie a prenájom kobercov

20,54 €

14. 09. 2012

SANET Združenie použ.SADS
Bratislava

Zabezpečenie prístupu do dátovej siete SANET

149,37 €

14. 09. 2012

ATAP Jozef Holovač, Bažantia 13
Prešov

Kancelársky materiál

30,24 €

14. 09. 2012

DD21 s.r.o
Prešov

Valec do kopírovacieho stroja, toner

564,23 €

18. 09. 2012

Vladimír Elexovič, Sibírska 19
Prešov

Kominárske práce

372,00 €

18. 09. 2012

DD21 s.r.o.
Prešov

tonery

394,94 €

19. 09. 2012

ELMART Martin ILDŽA
Prešov

Elektromateriál

528,13 €

24. 09. 2012

CWS-boco Slovensko, s.r.o.
prev.Košice

Oprava dávkovača na mydlo

12,23 €

24. 09. 2012

ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r .o.
Skalica

Osviežovače WC

30,77 €

25. 09. 2012

3b, s.r.o. Sabinovská 151
Prešov

Ochranná sieť na okná, montáž, súčiastky TV

833,40 €

26. 09. 2012

Úvodná stránka | O škole | Dokumenty školy | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | SCIO - NSZ | Predmetové komisie | Projekty | Maturitná škúška | Olympiáda ANJ | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Žiacka knižka | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu