Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Marec 2012

Zverejňovanie > História dokumentov > Faktúry 2012


ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, OBJEDNÁVOK A FAKTÚR

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr územných samospráv a iných povinných subjektov (Gymnázium, Konštantínova 2)
podľa zákona č. 546/2010 Z.z. - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám !

Dodávateľ

Názov faktúry

Náklady na
celkové plnenie
vrátane DPH

Dátum

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava

Fa za služby mobilnej siete

72,08 €

01. 03. 2012

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava

Fa za služby pevnej siete

53,58 €

03. 03. 2012

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava

Fa za služby pevnej siete - tel. služby bez DPH

131,45 €

03. 03. 2012

Vých. vodárenská spoločnosť a.s.,
12,00 €Košice

Fa za vodné, stočné a vody
z povrchového odtoku

237,42 €

05. 03. 2012

Peter Cirjak-ESSOX
Prešov

Prenájom telefónu za január a február 2012

71,69 €

05. 03. 2012

JUNIOR ACHIEVEMENT Slovensko, BA

Fa registračný poplatok
za multi MESE

22,00 €

07. 03. 2012

Slov. plynárenský priemysel a.s.,
Košice

Fa za odobrané množstvo plynu

8 924,27 €

07. 03. 2012

VJ, s.r.o. Volgogradská 3, Prešov

Príspevok zamestnávateľa
za dodané obedy 02/12

942,68 €

08. 03. 2012

NAY a. s.
Tuhovská 15, Bratislava

Fa za LG DVD

49,90 €

08. 03. 2012

DD21 s.r.o.
Švábska 6, Prešov

Fa za toner

145,45 €

08. 03. 2012

ATAP - Jozef Holovač,
Bažantia 13, Prešov

Fa za kancelársky materiál

4,61 €

08. 03. 2012

František GALL - RAGA - Stav,
Lúčna 4, Prešov

Fa za vodoinštalatérske a kúrenárske práce

582,00 €

12. 03. 2012

DD21 s.r.o. ,
Švábska 6, Prešov

Fa za toner

24,25 €

12. 03. 2012

ILLE - Papier-Service SK, s.r.o.
Skalica

Fa za osviežovače

30,17 €

13. 03. 2012

Slov.vedecká spol.
pre TvaŠ Bratislava

Fa za časopis Telesná výchova a šport

12,00 €

19. 03. 2012

Vladimír Alexovič,
Sibírska 19, Prešov

Fa za kominárske práce

372,00 €

20. 03. 2012

TESCO STORES SR, a. s.
Bratislava

Fa za Tesco poukážky OD Prešov

550,00 €

22. 03. 2012

Orange Slovensko, a. s.
Bratislava

Fa za Orange služby

37,03 €

25. 03. 2012

ATAP Jozef Holovač,
Prešov

Fa za rys A4, obálky, Xerox A3

23,16 €

26. 03. 2012

Združ. používateľov SADS
Bratislava

Fa za zabezpečenie prístupu do siete SANET

149,37 €

26. 03. 2012

Maroš Zeleňák M-STAV,
Prešov

Fa za čistiace potreby

287,95 €

27. 03. 2012

ATAP Jozef Holovač,
Prešov

Fa za kartón kresliaci A4

3,34 €

28. 03. 2012

Lindström, s.r.o.
Trnava

Fa za pranie a prenájom rohoží

19,30 €

28. 03. 2012

IKARO, s.r.o.
Prešov

Fa za materiál pre výpočtovú techniku

244,13 €

30. 03. 2012

Súkromný školský internát
Prešov

Réžijné náklady k odstravovaným obedom 03/12

19,76 €

30. 03. 2012

Súkromný školský internát,
Prešov

Fa za príplatok k strave SF 03/2012

3,90 €

30. 03. 2012

Akadémia vzdelávania Bratislava,
pob. Prešov

Za odučené hodiny AJ za mesiac marec 2012

744,00 €

30. 03. 2012

Úvodná stránka | O škole | Dokumenty školy | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | SCIO - NSZ | Predmetové komisie | Projekty | Maturitná škúška | Olympiáda ANJ | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Žiacka knižka | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu