Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Január 2012

Zverejňovanie > História dokumentov > Faktúry 2012


ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, OBJEDNÁVOK A FAKTÚR

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr územných samospráv a iných povinných subjektov (Gymnázium, Konštantínova 2)
podľa zákona č. 546/2010 Z.z. - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám !

Dodávateľ

Názov faktúry

Náklady na
celkové plnenie
vrátane DPH

Dátum

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava

Fa za mesačné poplatky a služby
za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011

8,59 €

01. 01. 2012

AJFA+AVIS, s. r. o.
Žilina

Fa za publikáciu ročník 2012

49,00 €

02. 01. 2012

Asseco Solutions, a.s.
Bárdošova 2, Bratislava

Fa rozsah služby č.1 servisné práce
za obdobie od 01. 01. 2012 do 31. 03. 2012

387,14 €

02. 01. 2012

Slovak Telekom a. s.
Karadžičova 10, Bratislava

Fa za telekomunikačné služby bez DPH
za obdobie 01. 12. 2011 - 31. 12. 2011

131,45 €

03. 01. 2012

Slovak Telekom, a. s.
Karadžičova 10, Bratislava

Fa Voice VPN 01. 12. 2011 – 31. 12. 2011

50,52 €

03. 01. 2012

Agentúra regionálneho rozvoja PSK,
Prostejovská 117/a, Prešov

Fa za poskytovanie služieb
za celý kalendárny rok 2012

395,00 €

04. 01. 2012

SPP, a.s.
Východoslovenská energetika, a. s.
Mlynská 31, Košice, Moldavská 12, Košice

Fa za odber plynu –
obdobie 01. 12. 2011 - 31. 12. 2011 vyúčtovanie

25,86 €

09. 01. 2012

Poradca podnikateľa,
Martina Rázusa 23A, Žilina

Vyúčtovanie predplatného za rok 2011 -
Finančný spravodajca ročník 2011

21,19 €

09. 01. 2012

JUDr. Helena Schneiderová, advokátka Prešov

Fa za právne a poradenské služby
za mesiac január 2012

70,00 €

10. 01. 2012

Regionálne vzdelávacie centrum,
Zádielska 1, Košice

Fa za odborný seminár

20,00 €

12. 01. 2012

Versity, a. s.
Einsteinova 24, Bratislava

Fa za novú veziu MAGMA HCM –
I. štvrťrok 2012

25,49 €

13. 01. 2012

DD21 s.r.o. Švábska 6,
Prešov

Fa za tonery

183,61 €

17. 01. 2012

ILLE-Papier-Service SK,
spol. s.r.o. Skalica

Fa za osviežovače,
obodobie 17. 01. 2012 - 14. 02. 2012

30,17 €

17. 01. 2012

DD21 s.r.o. Švábska 6,
Prešov

Fa za toner

87,48 €

17. 01. 2012

WELLNET, s. r. o.
Levočská 2, Prešov

Fa za nákup materiálu pre výpočtovú techniku

81,07 €

19. 01. 2012

Mesto Prešov

Miestny poplatok za komun. odpady rok 2012

1 742,40 €

20. 01. 2012

DD21 s. r. o. Švábska 6,
Prešov

Fa za toner

66,00 €

23. 01. 2012

Asseco Solutions, a. s.
Bárdošova 2, Bratislava

Rozsah služby č.2, faktúra RAP za rok 2012

964,51 €

23. 01. 2012

Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice

Fa za dodávku a distribúciu elektriny,
obdobie 01. 01. 2012 – 29. 02. 2012

1 942,00 €

24. 01. 2012

DD21 s. r. o. Švábska 6,
Prešov

Fa za náplň do tlačiarne

107,53 €

25. 01. 2012

Orange Slovensko a. s.
Prievozská 6/A, Bratislava

Fa za telekomunikačné služby

43,45 €

26. 01. 2012

Regionálne vzdelávacie centrum, Zádielska 1, Košice

Fa za informačno-konzultačný seminár

20,00 €

27. 01. 2012

ELHOZ – Ličko,
Herlianska 38, Košice

Fa o udržiavaní hod. zariadenia za rok 2012

70,00 €

28. 01. 2012

ŠEVT a. s. Cementárenská 16,
Banská Bystrica

Fa za tlačivá

28,06 €

30. 01. 2012

Súkromný školský internát, Sabinovská 2, Prešov

Fa za réžijné náklady k odstravovaným obedom
za mesiac január 2012

12,16 €

31. 01. 2012

Signo, s. r. o.
Tatranská cesta 68, Ružomberok

Fa za zástavy

32,34 €

31. 01. 2012

Lindstöm s. r. o.
Orešianska ulica č. 3, Trnava

Fa za pranie a prenájom rohoží
za obdobie 01. 01. 2012 – 29. 01. 2012

19,30 €

31. 01. 2012

Úvodná stránka | O škole | Dokumenty školy | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | SCIO - NSZ | Predmetové komisie | Projekty | Maturitná škúška | Olympiáda ANJ | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Žiacka knižka | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu