Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


August 2014

Zverejňovanie > História dokumentov > Faktúry 2014


ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, OBJEDNÁVOK A FAKTÚR

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr územných samospráv a iných povinných subjektov (Gymnázium, Konštantínova 2)
podľa zákona č. 546/2010 Z.z. - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám !

Dodávateľ

Názov zmluvy

Náklady na
celkové plnenie
vrátane DPH

Dátum

JUDr. Helena Schneiderová
Prešov

Právne a poradenské služby 07/2014

70,00 €

06. 08. 2014

J. Trudičová, pečiatky
Prešov

Tlač tr.kníh, vyhotovenie pečiatky

347,88 €

06. 08. 2014

Viera Lipjancová, VaŠo
Prešov

Väzba triednych kníh

205,50 €

06. 08. 2014

Slovenský plynárenský priemysel
Košice

Nákup plynu 08/2014

2 783,00 €

06. 08. 2014

Slovak Telekom a. s.
Bratislava

Za služby pevnej siete

131,45 €

07. 08. 2014

JUDr. Helena Schneiderová
Prešov

Právne a poradenské služby 08/2014

70,00 €

07. 08. 2014

Slovak Telekom, a. s.
Bratislava

Za služby mobilnej siete

75,37 €

08. 08. 2014

Centrálny vestník organizácií
Komárno

Celoročná reklama

300,00 €

08. 08. 2014

Milan MOLNÁR PREDOM
Prešov

Schodíky AL 8

105,00 €

11. 08. 2014

I.M. B. services
Hanušovce n/Topľou

Stavebné práce

2 800,00 €

18. 08. 2014

Poradca podnikateľ, spol. s.r.o.
Žilina

Finančný spravodajca predpl. rok 2015

19,98 €

18. 08. 2014

Slovak Telekom, a. s.
Bratislava

Za služby pevnej siete

22,42 €

18. 08. 2014

Lindstrom, s. r. o.
Trnava

Prenájom rohoží

13,44 €

19. 08. 2014

D. Bača
Prešov

Podlahovina do odb. učebne FY, práca

1 312,46 €

19. 08. 2014

ŠEVT, a. s.
B. Bystrica

Tlačivá

9,48 €

19. 08. 2014

DD21 s. r. o.
Prešov

Tonery

244,51 €

19. 08. 2014

Učebné pomôcky spol. s. r. o.
B. Bystrica

Keramické tabule

553,75 €

21. 08. 2014

ELMART M. Ildža
Prešov

Materiál na opravu do odb. učebne fyziky
a osvetlenia starej telocvične

782,23 €

22. 08. 2014

SANET Združ. použ. SADS
Bratislava

Zabezpečenie prístupu do dátovej siete

149,37 €

25. 08. 2014

Ing.A.Ferenc-TOPO
Prešov

Čistiace potreby

294,31 €

26. 08. 2014

ATAP J. Holovač
Prešov

Kancelárske potreby

28,98 €

26. 08. 2014

ORANGE Slovensko
Bratislava

Telekomunikačné služby

44,57 €

28. 08. 2014

Úvodná stránka | O škole | Dokumenty školy | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | SCIO - NSZ | Predmetové komisie | Projekty | Maturitná škúška | Olympiáda ANJ | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Žiacka knižka | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu