Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Máj 2014

Zverejňovanie > História dokumentov > Faktúry 2014


ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, OBJEDNÁVOK A FAKTÚR

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr územných samospráv a iných povinných subjektov (Gymnázium, Konštantínova 2)
podľa zákona č. 546/2010 Z.z. - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám !

Dodávateľ

Názov zmluvy

Náklady na
celkové plnenie
vrátane DPH

Dátum

Východosl. energetika a. s.
Košice

Elektrina - dodávka a distribúcia
1. 3. - 31. 5. 2014

1 693,00 €

02. 05. 2014

JUDr. H. Schneiderová
Prešov

Právne a poradenské služby

70,00 €

02. 05. 2014

Súkromný školský internát
Prešov

Režijné náklady
k odstravovaným obedom 04/2014

21,28 €

05. 05. 2014

Slovenský plynárenský priemysel a. s.
Košice

Nákup zemného plynu 05/2014

2 783,00 €

05. 05. 2014

VJ, s. r. o.
Prešov

Obedy- príspevok od zamestnávateľa 04/2014

1 080,96 €

05. 05. 2014

KVANT spol. s. r. o.
Bratislava

Teplomery, farebný lieh

33,12 €

05. 05. 2014

ILLE-Papier-Service SK, spol.
Skalica

Osviežovače WC

30,77 €

05. 05. 2014

Peter GEORGE PRITCHARD
Prešov

Výučba anglického jazyka 03/2014

460,00 €

05. 05. 2014

ITMV s. r. o.
Bratislava

Správa školského serveru 04/2014

96,00 €

06. 05. 2014

DD21 s. r. o.
Prešov

Tonery

167,71 €

07. 05. 2014

Slovak Telekom, a. s
Bratislava

Za služby pevnej siete

131,45 €

07. 05. 2014

Slovak Telekom, a. s
Bratislava

Za služby pevnej siete

23,20 €

07. 05. 2014

Stanislav Tabačko – PERMA
Prešov

Pranie, žehlenie uterákov

47,30 €

07. 05. 2014

STAVMAT IN spol. s. r. o.
Prešov

Baumit Beton

11,74 €

12. 05. 2014

Slovak Telekom, a. s
Bratislava

Za služby mobilnej siete

80,42 €

12. 05. 2014

DD21 s. r. o.
Prešov

Farebné tonery

245,40 €

15. 05. 2014

Vladimír Kručay
Prešov

Spracovanie požiarnotechnickej charakteristiky

150,00 €

15. 05. 2014

ELMART M. Ildža
Prešov

Zosilovače, reproduktory, žiarivky

384,72 €

15. 05. 2014

GLOBAL Education Centre s.r.o.
Košice

Výučba anglického jazyka 04/2014

345,00 €

15. 05. 2014

Ľuboš Michalík
Peč. Nová Ves

Uč. stôl-katedra vyhotovenie

420,00 €

16. 05. 2014

Východosl. vodárenská spoločnosť
Košice

Odber vody

1 210,64 €

21. 05. 2014

SANET združ.
Bratislava

Prístup do dátovej siete

149,37 €

21. 05. 2014

CUBS plus, s. r. o.
Košice

Projekt-ochrana osobných údajov-vypracovanie

360,00 €

21. 05. 2014

ŠEVT a. s.
Banská Bystrica

Nákup tlačív

42,00 €

22. 05. 2014

Lindstrom s. r. o.
Trnava

Pranie, prenájom rohoží

20,54 €

23. 05. 2014

ORANGE Slovensko
Bratislava

Orange služby

44,57 €

28. 05. 2014

NORMA potr.pre domácnosť
Prešov

Nákup filtrov do vysávačov, sáčky do košov

56,25 €

30. 05. 2014

Úvodná stránka | O škole | Dokumenty školy | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | SCIO - NSZ | Predmetové komisie | Projekty | Maturitná škúška | Olympiáda ANJ | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Žiacka knižka | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu