Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Jún 2014

Zverejňovanie > História dokumentov > Faktúry 2014


ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, OBJEDNÁVOK A FAKTÚR

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr územných samospráv a iných povinných subjektov (Gymnázium, Konštantínova 2)
podľa zákona č. 546/2010 Z.z. - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám !

Dodávateľ

Názov zmluvy

Náklady na
celkové plnenie
vrátane DPH

Dátum

Peter GEORGE PRITCHARD
Prešov

Výučba anglického jazyka 05/2014

230,00 €

02. 06. 2014

VJ, s. r. o.
Prešov

Za dodané obedy 05/2014

994,54 €

03. 06. 2014

ITMV s. r. o.
Bratislava

Správa školského servera

96,00 €

03. 06. 2014

ILLE-Papier-Service SK
Skalica

Osvěžovače WC

30,67 €

03. 06. 2014

Súkromný školský internát
Prešov

Rež. náklady k odstravovaným obedom 05/2014

16,72 €

03. 06. 2014

DD21 s. r. o.
Prešov

Tonery

192,38 €

03. 06. 2014

Milan Molnár PREDOM
Prešov

Ostatný materiál

118,70 €

04. 06. 2014

Slovenský plyn. priemysel a. s.
Košice

Nákup zemného plynu 06/2014

2 783,00 €

05. 06. 2014

Ing. Anton Ferenc TOPO
Prešov

Čistiace potreby

222,43 €

06. 06. 2014

JUDr. H. Schneiderová
Prešov

Právne a poradenské služby

70,00 €

06. 06. 2014

Slovak Telekom, a. s
Bratislava

Za služby pevnej siete

131,45 €

09. 06. 2014

Slovak Telekom, a. s
Bratislava

Za služby pevnej siete

22,21 €

09. 06. 2014

Slovak Telekom, a. s
Bratislava

Za služby mobilnej siete

111,62 €

10. 06. 2014

GLOBAL Education Centre s. r. o.
Košice

Výučba anglického jazyka 05/2014

184,00 €

19. 06. 2014

Lindstrom, s. r. o.
Trnava

Pranie a prenájom rohoží

30,48 €

20. 06. 2014

Stanislav Tabačko-PERMA
Prešov

Pranie uterákov, obrusov

42,55 €

23. 06. 2014

JUNIOR ACHIEVEMENT n. o.
Bratislava

Aplikovaná ekonómia-reg.popl. šk.rok. 2014/2015

20,00 €

24. 06. 2014

RONN REOP Vasil Kruško
Prešov

Vypracovanie OPaOS el. zariadenia

370,00 €

24. 06. 2014

DD21 s. r. o.
Prešov

Nákup tlačiarni, prepäť. ochrán

12,00 €

26. 06. 2014

BTS-PO, s. r. o.
Prešov

Činnosť technika BOZP 2.Q 2014

72,00 €

26. 06. 2014

ATAP – Jozef Holovač
Prešov

Kancelársky materiál

17,57 €

26. 06. 2014

VJ. S. r. o.
Prešov

Za dodané obedy 06/2014

983,90 €

26. 06. 2014

EKOSTEEL s.r.o.
Prešov

Výmena podláh v triedach

35 801,65 €

27. 06. 2014

ŠEVT a. s.
B.Bystrica

Nákup tlačív

180,90 €

27. 06. 2014

Súkromný školský internát
Prešov

Režijné náklady k odstravovaným obedom 06/2014

10,64 €

27. 06. 2014

ORANGE Slovensko a. s.
Bratislava

Telekomunikačné služby

45,81 €

30. 06. 2014

Úvodná stránka | O škole | Dokumenty školy | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | SCIO - NSZ | Predmetové komisie | Projekty | Maturitná škúška | Olympiáda ANJ | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Žiacka knižka | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu