Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


September 2014

Zverejňovanie > História dokumentov > Faktúry 2014


ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, OBJEDNÁVOK A FAKTÚR

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr územných samospráv a iných povinných subjektov (Gymnázium, Konštantínova 2)
podľa zákona č. 546/2010 Z.z. - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám !

Dodávateľ

Názov zmluvy

Náklady na
celkové plnenie
vrátane DPH

Dátum

NORMA potr. pre domácnosť
Prešov

Vešiaky, stierky na okná, koše, kanvica

227,52 €

02. 09. 2014

Ľuboš Michalík
Červenica pri Sabinove

Učiteľský stôl k interaktívnej tabuli

420,00 €

02. 09. 2014

Stanislav Tabačko – PERMA
Prešov

Pranie uterákov

18,15 €

02. 09. 2014

DAFFER s.r.o.
Prievidza

Stoly ESO – SET, stoličky ESO VN

3 232,00 €

04. 09. 2014

SPP a. s. sekcia Východ
Košice

Nákup plynu 09/2014

2 783,00 €

05. 09. 2014

DD21 s.r.o.
Prešov

Nákup tonerov

316,04 €

05. 09. 2014

DD21 s.r.o.
Prešov

Nákup materiálu pre výpočtovú techniku

553,78 €

05. 09. 2014

VJ, s. r. o.
Prešov

Za dodané obedy 08/2014

151,57 €

05. 09. 2014

Východosl. vodárenská spoločnosť
Košice

Za odber vody

1 341,50 €

08. 09. 2014

Dušan Bača
Prešov

Podlahárske práce

881,53 €

09. 09. 2014

Slovak Telekom a. s.
Bratislava

Za služby pevnej siete

131,45 €

09. 09. 2014

DD21 s. r. o.
Prešov

Nákup materiálu pre výpočtovú techniku

631,48 €

09. 09. 2014

Vladimír Alexovič
Prešov

Za prevedené kominárske práce

372,00 €

10. 09. 2014

Slovak Telekom a. s.
Bratislava

Za služby pevnej siete

22,33 €

10. 09. 2014

Slovak Telekom a. s.
Bratislava

Za služby mobilnej siete

70,33 €

10. 09. 2014

JUDr. H. Schneiderová
Prešov

Právne a poradenské služby

70,00 €

11. 09. 2014

Miloš MYRON – NORYMAX
Prešov

Nákup projektora a bielej tabule

2 138,00 €

12. 09. 2014

Lindstrom, s. r. o.
Trnava

Pranie a prenájom rohoží

21,96 €

17. 09. 2014

DD21 s. r. o.
Prešov

Materiál pre výpočtovú techniku

681,52 €

17. 09. 2014

ATAP J. Holovač
Prešov

Fixy, stierky a spreje na biele tabule

98,82 €

18. 09. 2014

Tlačová agentúra SR
Bratislava

Za portrét prezidenta SR

36,00 €

19. 09. 2014

ILLE-Papier-Service spol.
Skalica

Za osviežovače WC

30,77 €

23. 09. 2014

ELMART M.Ildža
Prešov

Za elektromateriál

179,63 €

24. 09. 2014

Všeobecná zdravotná poisťovňa
Prešov

Výkaz nedoplatkov za rok 2013

688,89 €

24. 09. 2014

DD21 s. r. o.
Prešov

Za tonery

216,11 €

25. 09. 2014

M.Sibal – Remeselnícke potreby
Prešov

Za podlahovú krytinu

95,80 €

25. 09. 2014

DD21 s. r. o.
Prešov

Nákup zdrojov

119,06 €

25. 09. 2014

GLOSSA prodajňa kníh
Prešov

Knihy pre AJ

27,85 €

26. 09. 2014

Michal Hudák
Prešov

Za servisno-montážne práce v kotolni

150,00 €

26. 09. 2014

DASON
Prešov

Za opravu látkových roliet

110,12 €

26. 09. 2014

ORANGE s. r. o.
Prešov

Za služby Orange

44,57 €

28. 09. 2014

Velček s. r. o.
Prešov

Montáž obojstrannej SDKP a osadenie dverí

2 880,00 €

30. 09. 2014

REGACOOM, s. r. o.
Prešov-Ľubotice

Za lektorské služby za 09/2014

171,00 €

30. 09. 2014

Úvodná stránka | O škole | Dokumenty školy | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | SCIO - NSZ | Predmetové komisie | Projekty | Maturitná škúška | Olympiáda ANJ | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Žiacka knižka | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu