Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Marec 2014

Zverejňovanie > História dokumentov > Faktúry 2014


ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, OBJEDNÁVOK A FAKTÚR

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr územných samospráv a iných povinných subjektov (Gymnázium, Konštantínova 2)
podľa zákona č. 546/2010 Z.z. - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám !

Dodávateľ

Názov zmluvy

Náklady na
celkové plnenie
vrátane DPH

Dátum

ORANGE SLOVENSKO a. s.
Bratislava

Služby mobilnej siete

44,57 €

03. 03. 2014

Lindstrom s. r. o.
Trnava

Prenájom a pranie rohoží

20,54 €

03. 03. 2014

ATAP – Jozef Holovač
Prešov

Kancelársky materiál

99,92 €

06. 03. 2014

DD21 s. r. o.
Prešov

Záložný zdroj

559,20 €

06. 03. 2014

SLOVAK Telekom, a. s.
Bratislava

Služby mobilnej siete

94,42 €

10. 03. 2014

VJ, s. r. o.
Prešov

Dodané obedy 02/2014

1 142,12 €

10. 03. 2014

SLOVAK Telekom, a. s.
Bratislava

Služby pevnej siete

131,45 €

10. 03. 2014

SLOVAK Telekom, a. s.
Bratislava

Služby pevnej siete

24,74 €

10. 03. 2014

SPP, a. s.
Košice

Odber zemného plynu 03/2014

2 783,00 €

10. 03. 2014

KRIŠKO s. r. o.
Fintice

Bezpečnostné tabuľky, piktogramy,
hasiaci prístroj

84,72 €

11. 03. 2014

ILLE-Papier-Service SK, spol. s. r. o.
Skalica

Osvežovače WC

30,77 €

11. 03. 2014

Global Education Centre s. r. o.
Košice

Výučba anglického jazyka 02/2014

391,00 €

11. 03. 2014

DD21 s. r. o.
Prešov

Tonery

249,98 €

11. 03. 2014

ITMV s. r. o.
Bratislava

Správa školského servera

96,00 €

12. 03. 2014

MP Education, s. r. o.
Praha 9

Prednáška

39,00 €

12. 03. 2014

Stanislav Tabačko - PERMA
Prešov

Pranie uterákov

40,55 €

14. 03. 2014

ELMART Martin ILDŽA
Prešov

Elektrický materiál

254,46 €

18. 03. 2014

Vladimír Alexovič
Prešov

Kominárske práce

372,00 €

19. 03. 2014

ATAP – Jozef Holovač
Prešov

Xerox papier

12,48 €

19. 03. 2014

Distribučná agentúra AD REM
Bratislava

Metodické materiály, pracovné zošity,
vých. umením

25,83 €

19. 03. 2014

DD21 s. r. o.
Prešov

Tonery

224,52 €

21. 03. 2014

Anton Ferenc –TOPO
Prešov

Čistiace potreby

283,07 €

21. 03. 2014

SERVISKOMFORT s. r. o.
Prešov

Prečistenie kanalizácie

97,96 €

24. 03. 2014

DD21 s. r. o.
Prešov

Tonery, valec do kopírovacieho stroja

828,96 €

25. 03. 2014

Milan MOLNÁR PREDOM
Prešov

Železiarsky materiál

157,19 €

27. 03. 2014

Peter George Pritchard
Prešov

Za výučbu anglického jazyka

368,00 €

28. 03. 2014

Impromat-Slov spol. s. r. o.
Bratislava

Servis a tonery kopírovacieho stroja

333,60 €

28. 03. 2014

Lindstrom s. r. o.
Trnava

Pranie a prenájom rohoží

28,51€

28. 03. 2014

ORANGE Slovensko a. s.
Bratislava

Orange služby

44,57 €

28. 03. 2014

Úvodná stránka | O škole | Dokumenty školy | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | SCIO - NSZ | Predmetové komisie | Projekty | Maturitná škúška | Olympiáda ANJ | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Žiacka knižka | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu