Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Február 2014

Zverejňovanie > História dokumentov > Faktúry 2014


ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, OBJEDNÁVOK A FAKTÚR

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr územných samospráv a iných povinných subjektov (Gymnázium, Konštantínova 2)
podľa zákona č. 546/2010 Z.z. - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám !

Dodávateľ

Názov zmluvy

Náklady na
celkové plnenie
vrátane DPH

Dátum

Lindstrom, s. r. o.
Trnava

Pranie a prenájom rohoží

20,54 €

03. 02. 2014

JUDr. Helena Schneiderová
Prešov

Právne a poradenské služby

70,00 €

04. 02. 2014

Súkromný školský internát
Prešov

Režijné náklady
k odstravovaným obedom 01/2014

18,24 €

04. 02. 2014

VJ, s. r. o.
Prešov

Za dodané obedy 01/2014

1 131,49 €

05. 02. 2014

ATAP – Jozef Holovač
Prešov

Za kancelársky materiál

33,95 €

05. 02. 2014

SPP a. s.
sekcia trhu Košice

Za odber zemného plynu za 02/2014

2 783,00 €

05. 02. 2014

Slovak Telekom
a.s. Bratislava

Za služby pevnej siete

24,77 €

07. 02. 2014

Slovak Telekom a.s.
Bratislava

Za služby pevnej siete

131,45 €

07. 02. 2014

Alza.cz
Praha 7

Materiál pre výpočtovú techniku

50,90 €

07. 02. 2014

Slovak Telekom
a.s. Bratislava

Za služby mobilnej siete

106,20 €

10. 02. 2014

ITMV s. r. o.
Bratislava

Správa školského servera a počítačovej siete

96,00 €

10. 02. 2014

Mesto
Prešov

Miestny poplatok za kom. odpady na rok 2014

2 541,00 €

10. 02. 2014

ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o.
Skalica

Osvěžovače WC

30,77 €

11. 02. 2014

Global Education Centre s. r. o.
Košice

Za výučbu anglického jazyka 01/2014

414,00 €

12. 02. 2014

Slovak Telekom a.s.
Bratislava

Za NOKIA 301

4,98 €

18. 02. 2014

ŠEVT a. s.
Banská Bystrica

Tlačivá

64,56 €

19. 02. 2014

Ing. A. Ferenc – TOPO
Prešov

Čistiace potreby

69,48

20. 02. 2014

TELEMONT spol. s. r. o.
Prešov

Prepojenie vnútornej linky

33,60 €

20. 02. 2014

DD21 s. r. o.
Prešov

Farebné tonery

402,00 €

21. 02. 2014

SANET Združ. používateľov SADS
Bratislava

Za zabezpečenie prístupu do dátovej siete
SANET

149,37 €

24. 02. 2014

Východosl. vodárenská spoločnosť a.s.
Košice

Za spotrebu vody

1 403,70 €

28. 02. 2014

Peter George Pritchard
Prešov

Za výučbu anglického jazyka 02/2014

379,50 €

28. 02. 2014

Súkromný školský internát
Prešov

Režijné náklady
k odstravovaným obedom 02/14

19,76 €

28. 02. 2014

Úvodná stránka | O škole | Dokumenty školy | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | SCIO - NSZ | Predmetové komisie | Projekty | Maturitná škúška | Olympiáda ANJ | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Žiacka knižka | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu