Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Január 2014

Zverejňovanie > História dokumentov > Faktúry 2014


ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, OBJEDNÁVOK A FAKTÚR

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr územných samospráv a iných povinných subjektov (Gymnázium, Konštantínova 2)
podľa zákona č. 546/2010 Z.z. - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám !

Dodávateľ

Názov zmluvy

Náklady na
celkové plnenie
vrátane DPH

Dátum

AIFA+AVIS s.r.o.
Žilina

Za publikáciu „Čo má vedieť mzdová účtovníčka“

49,50 €

03. 01. 2014

SPP, a. s.
sekcia Košice

Za odber zemného plynu 01/2014

2 783,00 €

07. 01. 2014

Lindström s.r.o.
Trnava

Pranie a prenájom rohoží

20,54 €

07. 01. 2014

JUDr. H. Schneiderová
Prešov

Právne a poradenské služby

70,00 €

08. 01. 2014

Slovak Telekom, a. s.
Bratislava

Za služby pevnej siete

131,45 €

09. 01. 2014

Slovak Telekom, a. s.
Bratislava

Za služby mobilnej siete

71,94 €

13. 01. 2014

Slovak Telekom, a. s.
Bratislava

Za služby pevnej siete

22,54 €

13. 01. 2014

ILLE-Papier-Service SK spol. s. r. o.
Skalica

Osviežovače WC

30,77 €

14. 01. 2014

AutoCont SK a. s.
Bratislava

Nová verzia MAGMA 1. štvrťrok 2014

25,49 €

20. 01. 2014

Poradca podnikateľa, spol. s. r. o.
Žilina

Doplatok kčasopisu Finančný spravodajca r. 2013

14,21 €

20. 01. 2014

Petit Press, a. s.
Košice

Inzercia Prešovské Echo

108,00 €

21. 01. 2014

Východoslovenská energetika a. s.
Košice

Vysporiadanie za fakturačné obdobie
1.1. - 31.12.13

1 298,87 €

21. 01. 2014

Asseco Solutions, a. s.
Bratislava

SPIN RAP za rok 2014

964,51 €

21. 01. 2014

SPP, a. s.
sekcia Košice

Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu
19.11. - 31.12.13

2 683,64 €

21. 01. 2014

ALZA.sk
Prešov

Materiál pre výpočtovú techniku

154,49 €

23. 01. 2014

SANET ZPS
Bratislava

Členský poplatok za rok 2014

33,00 €

24. 01. 2014

Stanislav Tabačko
PERMA Prešov

Pranie a žehlenie uterákov

30,70 €

27. 01. 2014

Peter George Pritchard
Prešov

Za výučbu anglického jazyka

448,50 €

27. 01. 2014

Asseco Solutions, a. s.
Bratislava

ISPIN rozsah služby č. 1

387,14 €

27. 01. 2014

Orange Slovensko, a. s.
Bratislava

Za služby ORANGE

44,57 €

28. 01. 2014

Petit Press, a. s.
Košice

Za inzerciu

216,00 €

28. 01. 2014

NÚCM Regionálne pracovisko
Košice

Konzultačný seminár

25,00 €

28. 01. 2014

Marek PažínDSA Marcus
Uzovce

Prenájom svetelného dela

15,00 €

29. 01. 2014

Milan Molnár, Štefan Mizerák
zdr. Prešov

Nákup okružnej píly

110,00 €

30. 01. 2014

SVP pre TvaŠ
Bratislava

Členské za časopis „Telesná výchova a šport“

12,00 €

31. 01. 2014

Východosl. energetika a. s.
Košice

Elektrina - dodávka a distribúcia

1 693,00 €

31. 01. 2014

Úvodná stránka | O škole | Dokumenty školy | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | SCIO - NSZ | Predmetové komisie | Projekty | Maturitná škúška | Olympiáda ANJ | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Žiacka knižka | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu