Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Júl 2014

Zverejňovanie > História dokumentov > Faktúry 2014


ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, OBJEDNÁVOK A FAKTÚR

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr územných samospráv a iných povinných subjektov (Gymnázium, Konštantínova 2)
podľa zákona č. 546/2010 Z.z. - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám !

Dodávateľ

Názov zmluvy

Náklady na
celkové plnenie
vrátane DPH

Dátum

ITMV s. r. o.
Bratislava

Správa školského servera 06/2014

96,00 €

03. 07. 2014

AsC Applled Software Consultans
s. r. o.

aSc Agenda Komplet SŠ 2015

399,00 €

03. 07. 2014

Mária Krišková, Sadová 149
Fintice

Činnosť technika PO 2.Q 2014

51,00 €

04. 07. 2014

Ladislav Kriško, Sadová 149
Fintice

Oprava a kontrola hasiacich prístrojov

221,30 €

04. 07. 2014

SPP a. s. Sekcia trhu
Košice

Zemný plyn 07/2014

2 783,00 €

07. 07. 2014

mArchus s. r. o. Mirka Nešpora 7
Prešov

Úkony smerujúce k výberu dodávateľov

150,00 €

07. 07. 2014

Asseco Solutions, a. s.
Bratislava

Servisné práce, rozsah služby č.1 3.Q 2014

387,14 €

09. 07. 2014

Slovak Telekom, a. s.
Bratislava

Za služby mobilnej siete

75,73 €

09. 07. 2014

Slovak Telekom, a. s.
Bratislava

Za služby pevnej siete

23,23 €

09. 07. 2014

Slovak Telekom, a. s.
Bratislava

Za služby pevnej siete

131,45 €

09. 07. 2014

STAVMAT Stavebniny
Prešov

Stavebný materiál

131,41 €

15. 07. 2014

AutoCont SK a. s.
Bratislava

Nová verzia MAGMA 3.Q 2014

25,49 €

21. 07. 2014

TELEMONT spol. s.r.o.
Prešov

Prepájanie liniek

27,60 €

21. 07. 2014

Lindstrom s. r. o.
Trnava

Prenájom rohoží

13,44 €

21. 07. 2014

Milan Molnár PREDOM
Prešov

Vodoinštalačný materiál

144,51 €

22. 07. 2014

Milan Molnár PREDOM
Prešov

Železiarsky materiál

178,95 €

22. 07. 2014

Global Education Centre s. r.o.
Košice

Výučba anglického jazyka

207,00 €

22. 07. 2014

Ing. Ján Šipoš - staviteľ
Prešov

Oprava strechy na telocvični

23 523,35 €

23. 07. 2014

Concrecatio JESU, Konštantínova
Prešov

Nájomné za rok 2014

11 617,88 €

25. 07. 2014

AutoCont SK a.s.
Bratislava

Magma systemová podpora 2.Q 2014

193,28 €

25. 07. 2014

TENDERTEAM s. r. o. Volgogradská 9
Prešov

Zabezpečenie prieskumu trhu o verejnom obstarávaní „Oprava strechy telocvične“

298,00 €

25. 07. 2014

Orange Slovensko, a. s.
Bratislava

Za služby mobilnej siete

44,57 €

28. 07. 2014

Východosl. energetika a. s.
Košice

Dodávka a distribúcia - elektrina

1 693,00 €

30. 07. 2014

Úvodná stránka | O škole | Dokumenty školy | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | SCIO - NSZ | Predmetové komisie | Projekty | Maturitná škúška | Olympiáda ANJ | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Žiacka knižka | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu