Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Február 2011

Aktuality > Šk. rok 2010/2011


KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU

Dňa 10. 2. 2011 sa na Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu v Prešove uskutočnilo Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku. V kategórii 2C zvíťazil a obhájil prvenstvo Daniel Tesař zo 4.D triedy. Žiak 4.B triedy Miroslav Benča tiež úspešne reprezentoval našu školu.

Obidvom srdečne blahoželáme a Danielovi Tesařovi držíme palce na celoštátnom kole, ktoré sa bude konať v Bratislave.


DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA – OKRESNÉ KOLO

Dňa 2. 2. 2011 sa na ZŠ Májové Námestie uskutočnilo okresné kolo 3. ročníka dejepisnej olympiády. V kategórii F (6. ročník ZŠ a prímy osemročných gymnázií) sme dosiahli vynikajúce umiestnenie. Filip Murčinko z triedy Príma B obsadil vynikajúce 1. miesto. Hneď za ním na 2. mieste skončila jeho spolužiačka Denisa Högerová. Obom našim reprezentantom srdečne blahoželáme.


VOLITEĽNÉ PREDMETY PRE ŽIAKOV 4. ROČNÍKA V ŠK. ROKU 2011/2012

Študent si volí do štvrtého ročníka tri 3-hodinové predmety a tri 2-hodinové predmety. Výber vyučujúcich ... Čítať viac ...

Detailný popis voliteľných predmetov - TU !


VOLITEĽNÉ PREDMETY PRE ŽIAKOV 3. ROČNÍKA V ŠK. ROKU 2011/2012

Študent si volí do tretieho ročníka 3 predmety. Každý predmet má týždennú časovú dotáciu dve hodiny ... Čítať viac ...

Detailný popis voliteľných predmetov - TU !


ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY VO FRANCÚZSKOM JAZYKU

Dňa 26. januára 2011 sa uskutočnilo školské kolo olympiády vo francúzskom jazyku s týmito výsledkami ... Čítať viac ...


ŠKOLSKÉ KOLO STREDOŠKOLSKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI

Dňa 27. januára 2011 sa uskutočnilo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. Do obvodného kola ...
Čítať viac ...


Úvodná stránka | O škole | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | Projekty | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | Dokumenty školy | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Predmetové komisie | Olympiáda ANJ | Maturitná škúška | Žiacka knižka | Rozvrhy | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu