Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


September 2010

Aktuality > Šk. rok 2010/2011


OZNAM PRE STRAVNÍKOV PRI GK2 V PREŠOVE

Oznamujeme všetkým záujemcom o školské stravovanie pri GK2, že dňa 23. 8. 2010 si môžu zakúpiť stravné lístky
v kancelárii vedúcej školskej jedálne v čase od 10.00 – 13.00 hod. a
od 24. 8. 2010 v čase od 9.00 – 13.00 hodiny.


Potvrdenia o návšteve školy
sa vydávajú v čase úradných hodín v budove školy od 9.00 – 11.00 hodiny.


Začiatok školského roka 2010/2011
je pre žiakov dňa 2. 9. 2010 (štvrtok) o 8.30 hod. na školskom dvore. Upozorňujeme žiakov, že v tento deň im budú zároveň vydané školské učebnice.

Úvodná stránka | O škole | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | Projekty | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | Dokumenty školy | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Predmetové komisie | Olympiáda ANJ | Maturitná škúška | Žiacka knižka | Rozvrhy | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu