Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Január 2011

Aktuality > Šk. rok 2010/2011


KRITÉRIÁ NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY PRE ŠK. ROK 2011/2012

Na základe zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o znení a doplnení niektorých zákonov a po prerokovaní na pedagogickej rade ... Čítať viac ...


VÝSLEDKY OBVODNÉHO KOLA OAJ

Prinášame výsledky obvodného kola OAJ 2010/2011 a zároveň všetkým zúčastneným žiakom gratulujeme, osobitne však postupujúcim ... Čítať viac ...


OBVODNÉ KOLO OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU

Dňa 19. januára 2011 sa na Evanjelickom gymnáziu v Prešove uskutočnilo Obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Víťazmi v dvoch kategóriách ... Čítať viac ...


PROPOZÍCIE KRAJSKÉHO KOLA OAJ 2010/2011

Propozície krajského kola OAJ 2010/2011 a adresa na odoslanie vyhodnotení a výsledkových listín ... Čítať viac ...


ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2011/2012

Riaditeľstvo gymnázia oznamuje, že v školskom roku 2011/2012 plánuje otvoriť:

1 triedu – bilingválne štúdium - 28 žiakov
1 triedu – 8 ročné štúdium - 25 žiakov
3 triedy – 4 ročné štúdium - 90 žiakov


OZNAM PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV GK2

Dňa 13. januára 2011 (štvrtok) sa uskutočnili triedne aktívy o 16.30 hod. Ďakujeme za Vašu účasť !


Úvodná stránka | O škole | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | Projekty | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | Dokumenty školy | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Predmetové komisie | Olympiáda ANJ | Maturitná škúška | Žiacka knižka | Rozvrhy | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu