Gymnázium, Konštantínova 2

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Jún 2011

Aktuality > Šk. rok 2010/2011


PRÍJEMNÉ LETNÉ PRÁZDNINY !


Vedenie školy praje všetkým svojim zamestnancom, žiakom a priateľom školy príjemnú a pokojnú dovolenku a na zážitky bohaté letné prázdniny !

Z dôvodu čerpania dovoleniek zamestnancov školy
je škola zatvorená v čase od 4. júla 2011 do 21. augusta 2011. Preukaz žiaka strednej školy – ISIC – si študenti môžu prevziať od 22. augusta do 26. augusta 2011 v čase od 10.00 do 11.00 hod. v miestnosti zástupkyne riaditeľa školy.


VANOVIČOVE DNI - POZVÁNKA A NÁVRATKA


V dňoch 24. 8. 2011 – 25. 8. 2011 sa v našej škole uskutočnia XXXIV. Vanovičove dni – celoslovenský seminár učiteľov fyziky, na ktoré srdečne pozývame ... Čítať viac ...


O NAJZDATNEJŠIU TRIEDU I. ROČNÍKA - FOTOGALÉRIA

V utorok 21. 6. 2011 sa v telovýchovných priestoroch školy uskutočnila tradičná súťaž „O najzdatnejšiu triedu I. ročníka“. Súťaže sa zúčastnili ... Čítať viac ...


POZNÁVACÍ ZÁJAZD DO FRANCÚZSKA - FOTOGALÉRIA


Žiaci nášho gymnázia sa začiatkom mája 2011 zúčastnili poznávacieho zájazdu do Francúzska ...
Čítať viac ...


TURISTICKÝ KLUB HORNÉ GYMKO


TK HG organizuje v stredu 6. 7. 2011 o 7.00 hod. už 6. akciu v tomto roku do Vysokých Tatier pod vedením ... Čítať viac ...


UZNESENIE ZO ZASADNUTIA RODIČOVSKEJ RADY


Uznesenie zo zasadnutia Rodičovskej rady pri Gymnáziu, Konštantínova 2 v Prešove, konaného dňa 2. 6. 2011 ... Čítať viac ...


PREUKAZ ŽIAKA ISIC/EURO<26


V súvislosti s prijatím Vášho dieťaťa na našu školu nám dovoľte osloviť Vás z dôvodu prípravy a vyhotovenia ... Čítať viac ...


POZNÁVACÍ ZÁJAZD DO ŠVAJČIARSKA - FOTOGALÉRIA


Žiaci Gymnázia na Konštantínovej ulici č. 2 v Prešove sa v dňoch 5. až 9. mája 2011 zúčastnili poznávacieho zájazdu do Švajčiarska ...
Čítať viac ...


SLÁVNOSTNÁ ROZLÚČKA SO ŠTVRTÁKMI - FOTOGALÉRIA

V slávnostnom duchu sa niesol deň 5. máj 2011 v sále PKO Čierny Orol, kde už od rána chystali svoju rozlúčku so školou všetci končiaci žiaci ...
Čítať viac ...


Úvodná stránka | O škole | Rada školy | Aktuality | Pre uchádzačov o štúdium na GK2 | Prijímacie konanie | Projekty | Facebook GK2 | GK2 IN VISION | Dokumenty školy | ISIC | Zverejňovanie | 2 % z Vašich daní | Škola rodičom | Školský psychológ | Predmetové komisie | Olympiáda ANJ | Maturitná škúška | Žiacka knižka | Rozvrhy | Školská pošta | Turistický klub GK2 | DofE | Študentská firma | Školská jedáleň | Kontakty | Webadmin | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu